Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1815
Title: Gemlik zeytin çeşidinde çiçek tomurcuğu farklılaşması ve gelişimi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on flower bud initiation and development in olive cv. 'Gemlik'
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Barut, Erdoğan
Ertürk, Ümran
Keywords: Zeytin
Çiçek tomurcuğu farklılaşması
Çiçek tomurcuğu gelişimi
Olive
Flower bud initiation
Flower bud development
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Barut, E. (2002). "Gemlik zeytin çeşidinde çiçek tomurcuğu farklılaşması ve gelişimi üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 29-35.
Abstract: Bu araştırma, 2000-2001 yılları arasında Bursa iline bağlı Çakırca ve Aksungur köylerinde ‘Gemlik’ zeytin çeşidine ait ağaçlardaki çiçek tomurcuğu farklılaşması (morfolojik ayrım) ve gelişimini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, tomurcuk örnekleri Ekim ayının sonundan çiçeklenme periyoduna kadar 10 günlük aralıklarla alınarak FAA eriyiğinde tespit edilmiştir. Daha sonra örnekler parafine gömülerek, kesit alınmış ve mikroskop altında incelenmiştir. İncelemeler sonucunda çiçek tomurcuklarının morfolojik ayrım dönemi ve çiçek tomurcuğunun bazı gelişim dönemleri (çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve tohum taslaklarının görülmesi) tespit edilmiştir. Genel olarak, tomurcuklardaki morfolojik ayrımın Şubat ayının ilk haftasında, tohum taslaklarının görülmesinin de Nisan ayı ortalarında olduğu saptanmıştır.
This research was carried out to investigate the flower bud initiation (morphological differentiation) and development for olive trees cv.’Gemlik’ in Çakırca and Aksungur villages of Bursa between the 2000 and 2001. In the study, bud samples from the end of October through flowering period were taken with an interval of 10 days and fixed in FAA solution. Later samples were paraffined and obtained their cross sections, and examined under the microscope. As a result of the study, morphological differentiation stages of flower bud and some periods of flower bud development (formation of calix primordia, corolla primordia, stamen primordia and ovule) were observed. In general, morphological differentiation period during the first week of February and the first sign of ovule development in the middle of April were obtained.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153945
http://hdl.handle.net/11452/1815
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_3.pdf624.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons