Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18021
Title: Belediyelerde insan kaynakları yönetimine geçiş: İnsan kaynakları birimleri ve yöneticilerinin değişen rolü üzerine bir araştırma
Other Titles: Transition to human resource management in municipalities: A research on the changing role of the human resource departments and managers
Authors: Uğur, Adem
Köseoğlu, Dilek
Keywords: Personel yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
Yerel yönetimler reformu
İnsan kaynakları yöneticisi
Personnel administration
Human resource management
Local government reform
Human resource manager
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğur, A. ve Köseoğlu, D. (2017). "Belediyelerde insan kaynakları yönetimine geçiş: İnsan kaynakları birimleri ve yöneticilerinin değişen rolü üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(1), 1-36.
Abstract: Türkiye’de yerel yönetimlerde personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine (İKY) geçiş, 2000’li yıllarla birlikte girişilen kamu yönetimi reformlarının bir parçası olarak gündeme gelmiştir. 2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen yerel yönetimler reformu ile birlikte bu makalenin odaklandığı büyükşehir belediyelerinde İKY fonksiyonları hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda, makalede büyükşehir belediyelerinde İK yöneticilerinin İKY’ye yönelik bakış açıları, İK birimleri ve yöneticilerinin rollerindeki değişim ve temel İKY fonksiyonlarının uygulanma düzeyi olmak üzere üç konu araştırılmıştır. Bu amaçla 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı Kanundan önce kurulmuş olan 16 büyükşehir belediyesinin İK müdürlerine ulaşılarak, açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda büyükşehir belediyelerindeki İK yöneticilerinin bir kısmının personel yönetimi bakış açısına sahip olduğu, İKY sürecinde personel yönetimi faaliyetlerine İK fonksiyonlarının eklemlendiği, stratejik İKY’yi hayata geçirmek için imkanlar bulunmakla birlikte bütünleşik bir sistemin kurulamadığı ve temel İKY fonksiyonlarının başarılı bir şekilde uygulanması için ilgili kurumun çağdaş yönetim tekniklerine adapte olması ve yasal düzenlemelerin tamamlanmış olması gerektiği bulgularına ulaşılmıştır.
Adoption of human resource management (HRM) in local governments in Turkey, have been realized as a part of the public administration reforms in the beginnings of the 2000s. HRM functions have been implemented in metropolitan municipalities in Turkey in line with the local government reforms conducted in 2004-2005. In this context, this article aims to answer three research questions: (1) How do HR managers in metropolitan municipalities perceive HRM? (2) How can we explain the changing role of the HR managers and HR departments in metropolitan municipalities? (3) To what extent the HRM functions have been conducted in metropolitan municipalities? Within this purpose, the writers asked HR managers in 16 metropolitan municipalities which are founded before the law numbered 6360 of 2012 to fulfill a questionnaire that is composed of open ended questions. Three conclusion can be drawn from the research: (1) some of the HR managers in metropolitan municipalities still have an insight that depends on personnel administration, (2) Even though there is a possibility to implement strategic HRM in metropolitan municipalities, a systematic and holistic system has not been established yet, (3) activities related with personnel administration have been integrated with HR functions in metropolitan municipalities, and to carry out the main HRM functions in these organizations, adoption of modern management techniques such as total quality management, and fulfilling the necessary legal arrangements are required.
Description: JEL KODU: M5, J5
URI: https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2017_1/asl%2001.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18021
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2017 Cilt 36 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_1_1.pdf363.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons