Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17935
Title: Kapasite kullanım oranları ve enflasyon ilişkisi: Türkiye örneği
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
Arabacı, Özer
Arabacı, Rabihan Yüksel
Keywords: Enflasyon
Kapasite kullanım oranları
Türkiye
NAICU
Capacity utilization rates
Inflation
Turkey
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arabacı, Ö. ve Arabacı, R. Y. (2008). ''Kapasite kullanım oranları ve enflasyon ilişkisi: Türkiye örneği''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 93-109.
Abstract: Bu çalışma 1991–2008 dönemi için üç aylık veri seti kullanarak enflasyon ve kapasite kullanım oranları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisi için enflasyona ivme kazandırmayan optimal bir kapasite kullanım oranının belirlenmesidir. Ayrıca, 2002 sonrası dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimin bu ilişki üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel bulgusu optimal kapasite kullanım oranının 2002 sonrası dönem için yükselmiş olduğudur.
This study investigates the relationship between inflation and capacity utilization rates by using the quarterly data set for 1991- 2008 period in Turkish economy. The main aim of this study is to determine an optimal capacity utilization rate that does not accelerate the inflation for Turkish economy. In addition, it is asserted whether the change in Turkish economy post 2002 has any effects on this relationship. The main finding of this study is that the optimal capacity utilization level has risen for post 2002 period in Turkey.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2008_2/ASL05.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17935
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2008 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_5.pdf348.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons