Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17932
Title: Reel döviz kuru ve ticarete konu olmayan mallar: gölge değişken yaklaşımı
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Eryiğit, Kadir Yasin
Keywords: Satınalma gücü paritesi
Ticarete konu olmayan mallar
Eştümleşme
Yapısal kırılmalar
Non-tradables
Purchasing power parity
Structural breaks
Cointegration
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eryiğit, K. Y. (2008). ''Reel döviz kuru ve ticarete konu olmayan mallar: gölge değişken yaklaşımı''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 25-49.
Abstract: Bu çalışmada 1986:01-2006:03 dönemi çeyrek yıllık verileri kullanılarak gayrisafi yurtiçi hasıla deflatörü temelli TL/ABD Doları ikili reel döviz kuru ile ticarete konu olmayan malların göreli fiyatları arasındaki uzun dönemli ortak hareket incelenmiştir. Bu amaçla, her iki ülke için tüketici fiyatlarının toptan eşya fiyatlarına oranı ticarete konu olmayan malların fiyat düzeyleri için birer gölge değişken olarak kullanılarak bu ortak hareket, uzun dönem dengesi içerisinde yapısal kırılmaların varlığına olanak tanıyan Johansen ve diğerleri (2000) yaklaşımı çerçevesinde tahmin edilmiştir ve reel döviz kuru davranışındaki sapmaların ölçülebilmesi için sağlıklı bir zemin sağlanmıştır.
In this paper, the long-run co movement between gross domestic product deflator based TL/US Dollar bilateral real exchange rate and relative prices of nontradables was investigated by using quarterly data for the period 1986:01-2006:03. For this purpose, by using the ratio of consumer prices to whole sale prices as proxies for the price levels of the non-tradables for both countries, this long-run relationship was estimated within Johansen et al. (2000) cointegration framework which allows for the existence of structural breaks and a natural basis was provided in measuring long-run real exchange rate misalignment.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2008_2/ASL02.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17932
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2008 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_2.pdf418.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons