Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1791
Title: Konaklama işletmelerinin verimliliğinin incelenmesi (Balıkesir ve yöresinde uygulama çalışması)
Other Titles: Accommodation investigation of efficincy of business (case study in Balıkesir and local)
Authors: Yücel, Asım
Karaman, Sebahattin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
Keywords: Turizm
Tourism
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaman, S. (1993). Konaklama işletmelerinin verimliliğinin incelenmesi (Balıkesir ve yöresinde uygulama çalışması). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Turizm Sektörünü oluşturan işletmelerin başında konaklama işletmeleri gelmektedir. Turizm sektörünün başarısı bu işletmelerin verimli çalışmalarına bağlıdır. Çalışma alanı olarak Balıkesir yöresi seçilmiştir. Konaklama işletmelerinin verimliliğine etkileyen faktörler ve verimliliği artırabilmek için alınması gerekli önlemler açıklanmaya çalışılmıştır.
At the beginning of the businesses that comprise the tourism industry are accommodation businesses. The success of these businesses depends on the efficient operation of the tourism industry. The study area Balikesir region was selected. The factors that affect the efficiency of the accommodation establishments, and the measures to be taken in order to increase productivity are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1791
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
422605.pdf15.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons