Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17896
Title: Çok boyutlu ölçekleme analizi yardımıyla Avrupa birliği üyeliğini etkileyen faktörlerin konumlandırılması
Other Titles: The location of factors effecting on european union member under auspices of multi dimensional scaling analysis
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Ekomometri Bölümü.
Oğuzlar, Ayşe
Keywords: Avrupa birliği
Çok boyutlu ölçekleme analizi
European union
Multi dimensional scaling
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oğuzlar, A. (2005). ''Çok boyutlu ölçekleme analizi yardımıyla Avrupa birliği üyeliğini etkileyen faktörlerin konumlandırılması''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 33-43.
Abstract: Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği uzun bir süredir ülkemiz gündeminde olan bir konudur. Avrupa Birliğine üye olan, aday olan ülkelerin ve Türkiye arasındaki farklılıkların görsel bir biçimde ortaya konulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ele alınan veriler 1999-2003 dönemini kapsamaktadır. Çeşitli demografik ve ekonomik değişkenler kullanılarak öncelikle faktör analizi yardımı ile değişken sayısının azaltılması sağlanmıştır. Faktör analizinin ardından, farklı değişken kombinasyonlarından oluşan beş faktör için çok boyutlu ölçekleme analizi (multidimensional analysis), uygulanmıştır. Çok boyutlu ölçekleme analizi sonucunda, Avrupa Birliği üyeliğinde etkili olan faktörler iki boyutlu bir grafikle ortaya konulmaya çalışılmıştır.
The subject of the member of EU has been on the agenda. This study aims to be implicated among EU member, candidate countries and Turkey as a visually form. The data using includes the period of 1999-2003. It is provided reducing the number of variable with using factor analysis firstly with association of various demography and economic variables. After factor analysis, Multi dimensional scaling analysis is implicated for five factors consisting of different variable combinations. In the result of multi dimensional scaling analysis, It is showed factors affecting on EU member with a two- dimensional graph.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2005_1/AS03.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17896
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_3.pdf226.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons