Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17895
Title: Bireysel performansın göreli etkinliğinin ölçülmesinde veri zarflama analizi ve bir alışveriş merkezi giyim çalışanları üzerinde uygulanması
Other Titles: A relative effıciency measurement approach for determinig individual performance: data envelopment analysis and a supermarket application
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Başkaya, Zehra
Öztürk, Burcu Avcı
Keywords: Göreli etkinlik
Bireysel performans
Veri zarflama analizi
Parametrik olmayan etkinlik ölçümü
Relative efficiency
Individual performance
Data envelopment analysis (DEA
Non-parametric efficiency measurement
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başkaya, Z. ve Öztürk, B. A. (2005). ''Bireysel performansın göreli etkinliğinin ölçülmesinde veri zarflama analizi ve bir alışveriş merkezi giyim çalışanları üzerinde uygulanması''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 15-31.
Abstract: Veri Zarflama Analizi (VZA), karar birimleri arasındaki göreli etkinlik değerlerinin teknik etkinlik mantığı ile ölçülmesini sağlayan doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. VZA’da karar birimi, işletmeler, işletme içindeki departmanlar ve bireyler olabilmektedir. Yöntem ölçü birimlerinden bağımsız olduğundan her sektörde kolaylıkla uygulanabilmektedir. Uygulama sırasında, verimlilik ölçümünden hareketle, girdiler ve çıktılar arasındaki ilişki, başka bir deyişle oran kullanılmaktadır. Bu araştırmada, VZA bireysel performans ölçümü için kullanılmıştır. VZA ile bir alışveriş merkezinin giyim reyonunda çalışan 10 satış elemanının göreli etkinlik değerleri ölçülmüş ve değerler yorumlanarak, yüksek performans gösteren elemanlar belirlenmiştir.
VZA is a linear programming based method, providing a measure of the value of relative efficiency with technical efficiency among the decision making units. In VZA decision making unit might include firms, departments in firms and people. This method is implemented in the every sector easily because of the fact that it is independent from measurement units. While implemented, moving from productivity measurement, the relationship between inputs and outputs, in other words ratio is used. In this study, VZA has been used for measuring individual performance. With VZA, in shopping center relative efficiency value of ten salesman in clothing department is measured. Salesmen showing high performance is determined by interpreting values.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2005_1/AS02.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17895
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_2.pdf327.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons