Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1788
Title: Bursa il merkezindeki hastanelerde doğum yapan kadınlarda sezaryen doğum oranları ve bunu etkileyen bazı etmenlerin incelenmesi
Other Titles: Study of cesarean delivery rate and related factors in the women who give birth at the central hospitals of Bursa province
Authors: Pala, Kayıhan
Avcı, Kadriye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Sezaryen doğum
Sezaryen oranı
Elektif sezaryenler
Cesarean delivery
Cesarean rate
Elective cesareans
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, K. (2004). Bursa il merkezindeki hastanelerde doğum yapan kadınlarda sezaryen doğum oranları ve bunu etkileyen bazı etmenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Bursa il merkezinde sezaryen doğum oranları ve bunu etkileyen bazı etmenleri araştırmak amacıyla yapılmıştır. Doğum yapan kadınlara, doğum sonrası hastanede kaldığı süre içinde yüz yüze görüşülerek 35 soruluk bir anket formu uygulanmıştır. Bu çalışmada sezaryen oranı % 47.2 bulunmuştur ve bu sezaryen doğumların % 49.3'ünü elektif sezaryenler oluşturmaktadır. Annenin aylık geliri, yaşı, eğitimi, ilk doğumu olması, özel hekim muayenehanesinden doğum öncesi bakım alması, doğum öncesi bakım sayısının beş ve üzerinde olması, doğumun daha önce doğum öncesi bakım alındığı doktor tarafından yaptırılması, doğumun hem kamuda hem özel veya sadece özel çalışan hekim tarafından yaptırılması ve doğumun mesai saatleri dışında yapılması sezaryen doğumların artışına neden olan risk faktörleridir. Gereksiz yere yapılan sezaryen doğumlar, normal doğumlarla kıyaslandığında anne ve bebek için sağlık riski taşıdığı kadar sağlık bakımının maliyetini de arttırmaktadır. Ülkemizde de giderek artan önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir.
The objective of the present study was to demonstrate the rate of cesarean delivery and related factors in the Central Hospitals of Bursa Province. A face-to-face questionnaire of 35 questions was performed with the women during their postpartum period at the hospital. The cesarean rate found to be 47.2 % and 49.3 % of these cesarean deliveries were elective cesareans. Monthly income, age and educational status of mother, primiparity, having any antenatal care at private physician, having more than or up to five antenatal care, same physician prviding antenatal care and delivery, assistance of a doctor a childbirth who is both in charge at a state and a private hospital, births out of working hours, can be shown as the main risk factors giving rise to cesarean rate. When compared with the normal vaginal delivery, unnecessary cesarean deliveries were seen to carry various health risks for mother and baby and also to increase the medical treatment costs. Cesarean deliveries continue to become a more important public health problem in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1788
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
420925.pdf37.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons