Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1786
Title: Taha Abdurrahman'da modernite düşüncesi
Other Titles: The consept of modernity in Taha Abdurrahman's thought
Authors: Uysal, Enver
Ateş, Muhammet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Taha Abdurrahman
Modernite
Post-modernite
Rasyonalite
İslamî modernlik
Ahlak
Özgünlük
Modernity
Postmodernity
Rationality
Islamic modernity
Ethics
Originality
Issue Date: 18-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ateş, M. (2017). Taha Abdurrahman'da modernite düşüncesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Fas'lı düşünür Taha Abdurrahman "modernite ruhu" adını verdiği özgün bir modernlik düşüncesi inşa etmiştir. Modernite ruhu teorisi, kavramsallaştırma ve kuramsallaştırma bakımından felsefî temelleri güçlü bir düşünsel proje niteliği taşımaktadır. Bu teoriye göre modernite ile Batı arasında bir özdeşlik kurmak doğru değildir. Zira rüşt, eleştiri ve şümul ilkeleri üzerine kurulu olan modernlik ruhu, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmış her medeniyette farklı seviyelerde bulunduğu gibi, bundan sonra da doğacak medeniyetlerin temelindeki yerini alacaktır. Bu tezde T. Abdurrahman'ın modernite ruhu düşüncesi ve bu ruh uyarınca geliştirdiği İslamî modernlik modeli hem metodolojik hem felsefî temelleriyle ele alınmıştır.
Taha Abdurrahman, a Moroccan philosopher, has built a unique modernity thought called "spirit of modernity". The theory of the spirit of modernity has been carrying a strong intellectual project in terms of conceptualization and theoritualization. According to this project, the identity correlation between modernity and West is not true. Because the spirit of modernity which is based on puberty, criticism and its own principles has been situated as different levels in every civilization come to light. Also it will be located in the new civilizations which will emerge in the future. This paper is mainly based on Ruhu'l-Hadase and uses a descriptive method in which Taha Abdurrahman's critique and opinions are presented on the topic.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1786
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459876.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons