Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaya, Ali-
dc.contributor.authorTürkmen, Ömer-
dc.date.accessioned2019-11-25T12:35:58Z-
dc.date.available2019-11-25T12:35:58Z-
dc.date.issued2017-02-10-
dc.identifier.citationTürkmen, M. (2017). Mehmed Emîn el-Üsküdârî'nin "Nadratü'l-Enzâr fî Şerhi'l-Menâr" adlı eserinin tahkîki. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1770-
dc.descriptionBu tez Arapça nüshasını da içermektedir.tr_TR
dc.description.abstractMehmed Emîn el-Üsküdârî'nin hayatını ve Türkiye kütüphanelerinde yazma halde bulunan Nadratü'l-Enzâr fî Şerhi'l-Menâr adlı eserini konu edinen bu çalışma bir giriş, iki bölüm ve tahkîkli metin kısımlarından oluşmaktadır. Girişte, tezimizin amacını ve kapsamını anlattık. Birinci bölümde şerhi yapılan eserin asıl metni olan Menâru'l-Envâr fî Usûli'l-Fıkıh eserinin müellifi Ebu'l-Berekât'ın, yaşadığı dönemi ve hayatını genel bir çerçeveyle ele aldık ve Ebu'l-Berekât'ın eserini incelemeye çalıştık. İkinci bölümde Kayserizâde Mehmed Emîn el-Üsküdârî'yi tanıtmayı amaçlayarak, hayatını bütün yönleriyle ele aldık. Ardından çalışmamıza konu olan eseri ve tahkîk esnasında bağlı kaldığımız nüshaları tanıtmaya çalıştık ve tahkîk esnasında uygulamış olduğumuz metodu açıkladık. Tahkîkli metin kısmında ise eserin üç farklı nüshasını karşılaştırarak edisyon kritiğinin hakkını vermeye çalıştık.tr_TR
dc.description.abstractThis study on the life of Mehmed Amin Al Uskudari and his work "Nadhrat al Anzar fi Sharh al Manar" consists of introduction and two main chapters: The introduction gives purpose, scope and significance of the study. The first chapter gives information about life of Nasafi -the writer of "Manar al Anvar fi Usul al Fıkh"- and describes the political, social, scientific and religious events and developments of the period when Nasafi lived in and end of chapter studied work of Nasafi. The second chapter describes all details of Uskudari's life, introduces personality, teachers, students, books of him and political, social, scientific events and developments in the period when he lived in. And in this chapter introduces book and book's copies of Uskudari and analyzed Nadrath al Anzar fi Sharh al Manar in different aspects and recounted the method i had applied. In the chapter of the text constructed a correct text of the book by following the rules of edition criticism.en_US
dc.format.extentXIII, 71 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMehmed Emîn el-Üsküdârîtr_TR
dc.subjectNadratü’l-Enzâr Fî Şerhi’l-Menârtr_TR
dc.subjectİslam hukukutr_TR
dc.subjectUsûlü’l-Fıkhtr_TR
dc.subjectMehmed Amin Al Uskudarien_US
dc.subjectNadrath al Anzar fi Sharh al Manaren_US
dc.subjectManar al Anvar fi Usul al Fıkhen_US
dc.subjectNasafien_US
dc.titleMehmed Emîn el-Üsküdârî'nin "Nadratü'l-Enzâr fî Şerhi'l-Menâr" adlı eserinin tahkîkitr_TR
dc.title.alternativeCritical edition of Nadhrat al Anzar fi Şarh al Manaren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459874.pdf17.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons