Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1769
Title: Bursa ilinde farklı ekolojilerde yetiştirilen Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of yield and quality characteristics of Alphonse Lavallée grape cultivar grown under different ecologies of Bursa province
Authors: Türkben, Cihat
Kılıç, Deniz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Üzüm
Alphonse Lavallée
Verim
Kalite
Olgunluk indisi
Grape
Yield
Quality
Maturity index
Issue Date: 18-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, D. (2016). Bursa ilinde farklı ekolojilerde yetiştirilen Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, 2015 yılı vejetasyon periyodunda Bursa yöresinde Mudanya ilçesi (Çağrışan, Hançerli, Hasköy, Mürselköy, Dedeköy), Osmangazi ilçesi (Aksungur), Nilüfer ilçesi (Doğanköy), İznik ilçesi (Çamdibi) üretici bağlarında gerçekleştirilmiştir.Çiftçi kayıt sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda, öncelikle işletme büyüklüğü 10,00>da olan, 41 B Amerikan asma anacı üzerine aşılı, 2.0 x 3.0 m sıra üzeri ve sıra arası mesafede Alphonse Lavallée (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidi ile "Çift Kollu Kordon" şeklinde tesis edilen işletmeler belirlenmiştir. Hasat zamanında alınan üzüm örneklerinde verim ve kalite özelliklerini tanımlamak amacıyla; verim, salkım ağırlığı, salkım uzunluğu, salkım genişliği, salkım uzunluğu/salkım genişliği, salkımdaki tane sayısı, salkım iskeletinde nem miktarı, tane ağırlığı, tane boyu, tane eni, tane boyu/tane eni, L* renk parlaklığı, a* ve b* renk yoğunlukları, SÇKM, pH, TA, olgunluk indisi ve invert şeker değerleri incelenmiştir. Sonuç olarak, iklim, toprak, mevki, yön ile kültürel uygulamalardaki farklılıklara bağlı olarak verim ve kalite özellikleri yönünden Bursa ili Mudanya ilçesi Çağrışan ve Mürselköy'deki işletmeler ile Bursa ili Osmangazi ilçesi, Aksungur'daki işletmeler öne çıkmıştır. Çamdibi ve Dedeköy'deki işletmelerde ise olgunlaşma ve renklenme sorunu ile karşılaşılmıştır. Yörede, bağcılık konusunda ekonomik olarak değerlendirilebilecek alanların ve bu alanlara uygun üretim hedeflerinin belirlenmesi, bağcılığın geliştirilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.
This study was conducted in growers' vineyards during the vegetation period of 2015 in Mudanya district (Çağrışan, Hançerli, Hasköy, Mürselköy, Dedeköy), Osmangazi district (Aksungur), Nilüfer district (Doğanköy), İznik district (Çamdibi) of Bursa province. According to the information received from the farmer registration system, primarily farms with size of larger than 10.00 da having Alphonse Lavallée grape (Vitis vinifera L.) variety, grafted onto 41 B rootstocks, planted with 2.0 x 3.0 m spacing and trained as "Bilateral cordon training system" were determined. In order to determine yield and quality of all grape samples were collected at harvest time, to define the yield; bunch weight, bunch length, bunch width and bunch length/cluster width, number of grains per panicle, the amount of moisture in the cluster framework, grain weight, grain length, grain width, grain length / seed width, L * colour brightness of a * and b * colour densities, TSS, pH, TA, index of maturity and invert sugar value were examined. As a result, depending on climate, soil, location, differences in direction and cultural practices, vineyards in Mürselköy and Çağrışan in Mudanya district and farms in Aksungur in Osmangazi district has good yield and quality. Problem of coloration and ripening was observed in the vineyards in Çamdibi and Dedeköy. The area with economical viticulture potential should be determined in the region and determination of appropriate production targets in these areas is very important for the development of viticulture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1769
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426036.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons