Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1767
Title: Adapazarı ili ve çevresi şekerpancarı ekiliş alanlarında Heterodera Schachtii Schmidt, 1871 (Tylenchida: Heteroderidae)’in yayılışı üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigations on distribution of heterodera schachtii schmidt, 1871 (Tylenchida: Heteroderidae) in sugarbeet cultivation areas of Adapazari district
Authors: Tan, Ayşe Nur
Ökten, Emel
Keywords: Heterodera schachtii
Beta vulgaris
Dağılım
Adapazarı
Türkiye
Distribution
Turkey
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tan, A. N. ve Ökten, E. (2008). "Adapazarı ili ve çevresi şekerpancarı ekiliş alanlarında Heterodera Schachtii Schmidt, 1871 (Tylenchida: Heteroderidae)’in yayılışı üzerine araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-8.
Abstract: Bu çalışmada Adapazarı Şeker Fabrikası şekerpancarı ekim alanlarında şekerpancarı kist nematodu, Heterodera schachtii Schmidt, 1871’ in yayılışı incelenmiş ve bulaşık alanlar tespit edilmiştir. Örnek alırken bölgenin farklı toprak yapısı, akarsu (Sakarya Nehri) kenarı olması, tarlaların birbirine uzak olması ve o bölgenin ekim alanı deseni göz önüne alınmıştır. Bulaşık olarak tespit edilen sahalar; Alifuatpaşa, Kaynarca, Pamukova’ya bağlı merkez ve bazı köylerdir. Bu bölgelere ait toplam 10 adet tarla ve bunlara ait 304 dekar alanın H. schachtii ile bulaşık olduğu; diğer bölgelere bağlı şekerpancarı eken köylerin ise temiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu alanlarda tespit edilen H. schachtii’nin bazı morfometrik ölçümlerine de karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.
In this study, sugarbeet (Beta vulgaris L.) growing areas belonging to Adapazarı sugarbeet plant were surveyed in terms of Heterodera schachtii Schmidt, 1871 Sugarbeet Cyst Nematode, occurence and infested areas were determined. During the sampling, soil type, closeness to the rivers (Sakarya River), distance between the fields and growing design were taken in to consideration. H. schachtii infested areas were as follows: Central and other villages belonging to Alifuatpaşa, Kaynarca, Pamukova. From these districts, totally 10 fields and a sum of 304 da. Were of land belonging to these fields found as infested, while villages belonging to other districts were determined as uninfested. Moreover, morphometric characters of H. schachtii which was determined on infested areas are shown.
Description: Bu çalışma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde 19.03.1999 tarihinde kabul edilen Yüksek Lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154062
http://hdl.handle.net/11452/1767
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_1.pdf210.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons