Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBilgüven, Murat-
dc.date.accessioned2019-11-25T10:13:00Z-
dc.date.available2019-11-25T10:13:00Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationBilgüven, M. (2006). "Farklı düzeyde balık unu ve soya küspesi ile balık yağı veya soya yağı içeren yemlerin gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) besi performansı üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 25-30.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154057-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1760-
dc.description.abstractBalık unu, protein yarayışlılığının yüksek olması nedeniyle, balık unu salmonid yemlerinde yüksek oranda kullanılmaktadır. Ancak fiyatının yüksek oluşu yanında her zaman bulunamaması, kalitesinin sıkça değişmesi ve saklama güçlüklerinin olması, balık yemlerinde kullanımını sınırlayan başlıca nedenlerdir. Balık ununa alternatif protein kaynağı olarak soya ve ürünleri, fiyatının ucuzluğu, bulunurluğu ve yetersiz olduğu besin madde unsurlarının tamamlanması halinde balık unu proteinindeki esansiyel amino asit profiline en yakın kaynak olması nedeniyle, günümüzde balık yemlerinde, hemen hemen mutlaka kullanılan yem hammaddesi durumundadır. Özel bir işletmede ortalama canlı ağırlığı 75 g olan gökkuşağı alabalıkları ile 2×2 faktöriyel deneme deseninde ve 3 paralel halinde yürütülen bu çalışmada, iki farklı balık unu ve soya küspesi düzeyinin araştırılması yanında, test edilen yemlerde balık yağı ve soya yağının etkileri de araştırılmıştır. Rasyonlar izokalorik (ort. 3375 kcal SE/kg) ve izonitrojenik (ort. % 42 HP) olarak hazırlanmıştır. Araştırma sonunda, balık unu düzeyinin besi sonu canlı ağırlığını, besi boyunca canlı ağırlık artışını ve yemden yararlanma oranını önemli derecede etkilediği (P<0.01), ancak yem yağ kaynağının bu parametreleri etkilemediği (P>0.05) saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractFish meal has used in a large amount in salmonid diets because of its high protein bioavailability.On the other hand, the main reasons that restricted its use are some difficulties in their preservation, collection and also its high price as well as rare availability. Due to its common availability, cheap price and its similarity to fish meal by addition of the necessary supplements. As alternative protein source, soybean and soybean processing products become most commonly used feedstuff in replacement of fish meal. This study was performed in a commercial fish farm by using rainbow trout with 75 g of average live weight in 2x2 factorial trial patterns with 3 replicates. Two different levels of fish meal were investigated. On the other hand in feeds in which each level of fish meal used, the effects of fish oil and soybean oil were investigated. Trial diets were prepared to have an isocaloric (av. 3375 kcal DE/kg) and isonitrogenic (av. 42 % CP) values. As a result, we found that fish meal level significantly affected final live weight, throughout live weight gain during feeding and level of feed conversion rate (P<0.01) whereas feed oil source had no effect on these parameters (P>0.05).en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGökkuşağı alabalığıtr_TR
dc.subjectSoya küspesitr_TR
dc.subjectBalık yağıtr_TR
dc.subjectSoya yağıtr_TR
dc.subjectBesi performansıtr_TR
dc.subjectRainbow trouten_US
dc.subjectSoybean mealen_US
dc.subjectFish oilen_US
dc.subjectSoybean oilen_US
dc.subjectFattening performanceen_US
dc.titleFarklı düzeyde balık unu ve soya küspesi ile balık yağı veya soya yağı içeren yemlerin gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) besi performansı üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of feeds containing fish oil or soybean oil at different levels of fish meal and soybean meal on the fattening performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage25tr_TR
dc.identifier.endpage30tr_TR
dc.identifier.volume20tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_5.pdf159.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons