Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1757
Title: Sonlu elemanlar yöntemiyle 3.5 tonluk tek dingilli bir tarım arabasına ait çeki halkasının gerilme analizi
Other Titles: Strength analysis of drawbar eye of a trailer with a single axle and 3.5 ton by using finite elements method
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Zeytinoğlu, Muharrem
Keywords: Çeki halkası
Çekme kuvveti
Düşey reaksiyon kuvveti
Çekme gerilmesi
Kesme gerilmesi
The drawbar eye
Draft
Vertical reaction force
Strain stress
Shearing stres
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zeytinoğlu, M. (2006). "Sonlu elemanlar yöntemiyle 3.5 tonluk tek dingilli bir tarım arabasına ait çeki halkasının gerilme analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 21-24.
Abstract: Çekilerek çalıştırılan tarım alet ve makinalarının ve tarım arabalarının çeşitli tarım faaliyetlerinde sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Bu tip araçların çeki oku ucunda yer alan çeki halkası, bir pim vasıtasıyla Traktör gibi çekici bir aracın çeki demirine bağlanmaktadır. Böyle bir bağlantıda traktörün hareket etmesi ve fren yapmasıyla çeki halkası dinamik olarak çekiye ve basıya zorlanmaktadır. Zorlanmalara ilişkin gerilmelerin belirlenmesi amacıyla, araştırmada 3.5 tonluk tek dingilli bir tarım arabasının çeki halkası incelemeye alınmıştır. İlk olarak çeki halkasının çeki kuvveti ve düşey reaksiyon kuvveti belirlenmiş daha sonra bu kuvvetlere göre çekme ve kesme gerilmeleri belirlenerek mukavemet analizi yapılmıştır.
Some machinery and equipments such as trailers worked by drawing are often used in agriculture. The eye of drawbar placed at the end of drawbar of this type machines and trailers is mounted by a pin to the drawbar clevis of drawing vehicles as agricultural tractors. The drawbar eye is forced as strain–stress through draw and press depending on moving and braking of tractor as a dynamic in this mounting. In this research, in order to determine the strength of a drawbar eye, a single axle and 3.5 ton trailer was investigated. Firs of all the draw force and vertical reaction force were determined for the drawbar eye. Afterward, responding to these forces, the strength analysis was made via determination of strain and shearing stress.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154056
http://hdl.handle.net/11452/1757
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_4.pdf194.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons