Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1756
Title: Kestane kanseri hastalığına karşı kestane çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the methods used to determi̇ne susceptibility of chestnut cultivars to chestnut blight disease
Authors: Tezcan, Himmet
Oduncuoğlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Kestane
Cryphonectria parasitica
Patojenisite
Metod
Chestnut
Pathogenicity
Method
Issue Date: 7-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oduncuoğlu, M. (2016). Kestane kanseri hastalığına karşı kestane çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Cryphonectria parasitica'nın izolatlarının patojenisitelerini belirlemek için kullanılan yöntemler üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nin Bursa ilindeki hastalıklı kestane bitkilerinden izole edilen üç Cryphonectria parasitica izolatı kullanılmış ve çalışmalar canlı ağaç inokulasyonları, plastik kaplarda kesik dal parçası inokulasyonları, petri koşullarında kesik dal parçası inokulasyonları, elma meyvesi inokulasyonları ve kestane yaprağı inokulasyonları üzerinde yürütülmüştür. Çalışma sonunda, canlı ağaç inokulasyonu sonuçlarına göre, en yakın sonuçlar, plastik kaplarda dal parçası inokulasyonları ve kestane yaprak inokulasyonlarından elde edilmiştir. Eğer bir araştırıcı canlı ağaç inokulasyonlarını kullanmak istemiyorsa, plastik kaplarda kesik dal parçası veya kestane yaprak inokulasyonlarını tercih edebilir. Eğer testin süresi önemli ise, kestane yaprak inokulasyonları öncelikle tercih edilebilir.
In this research, some studies were done on the methods used to determine the pathogenicity of Cryphonectria parasitica isolates. In the study, three isolates of C. parasitica isolated from diseased chestnut plants in Bursa Province of Turkey were used and studies were conducted on living-tree inoculations, excised-stem inoculations, bark tissue section inoculations, apple fruit inoculations and chestnut leaf inoculations. At the end of the study, according to results of living tree inoculations, the nearest results were obtained from excised stem inoculations and chestnut leaf inoculations. If a researcher doesn't want to use living tree inoculations, excised stem inoculations or chestnut leaf inoculations may be prefered. If duration of test is important, chestnut leaf inoculations may be firstly preferred.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1756
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426035.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons