Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1752
Title: Heidegger'in yazgı anlayışı üzerine bir yorumlama
Other Titles: An interpretation on Heidegger's understanding of destiny
Authors: Çüçen, A. Kadir
Gür, Aysun
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Varlık
Yazgı
Dil
Dasein
Düşünme
Ara
Hakikat
Karşılaşma
Being
Destiny
Language
Thinking
Between
Truth
Encounter
Issue Date: 18-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gür, A. (2016). Heidegger'in yazgı anlayışı üzerine bir yorumlama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Heidegger yirminci yüzyılın en önemli filozoflarından biridir. O düşünce serüvenine Varlığın anlamını sorarak başlamıştır diyebiliriz. Bu soru Varlığın nasıl açığa çıktığını sormak demektir. Burada Varlığın açıklığı olarak hakikat, hep gizlenme bağıyla birlikte düşünülür. Bu bağlamda yazgının anlamını açığa çıkarmaya çalışan bu tezde, yazgının açıklığının peşine düşülmüştür. Bu yolda yazgının açıklığının tarzları ve yazgının açığa çıkışlarıyla karşılaşılmıştır. Her iki durumda da yazgının karşılıklı ilişkiler içinde açığa çıktığı görülmüştür. Burada kullanılan yöntem hermenötiğe ve fenomenolojiye dayanılarak ulaşılan karşılıklı okuma yöntemidir. Tezin ulaştığı sonuç, yazgının ilişkilerin ilişkisi olduğudur.
Heidegger is one of the most important philosophers of 20th century. He starts his thinking adventure by asking the meaning of Being. In another way this question asks how presence started to exist. The truth as his openness, is always thought with the bound of hiding. In this regard, this thesis seeks for openness of destiny. In this way, stiles of openness of destiny and existences of destiny have been encountered. In both situations, destiny starts to exist in mutual relationships. The method used in here is the Mutual Reading Method which is reached by relying upon Hermeneutics and Phenomenology. The conclusion that this thesis reaches is that destiny is the relationships of relationships.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1752
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446798.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons