Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1751
Title: Hatalı boyamalar sonrası boyar madde sökümünde ozon proseslerinin geliştirilmesi
Other Titles: Research on ozone processes for color stripping of off-shade dyed textiles
Authors: Eren, Hüseyin Aksel
Gümüş, Buse
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boyama
Reaktif boyarmadde
Ozon
Renk sökme
Pamuk
Dyeing
Reactive dye
Ozone
Color stripping
Cotton
Issue Date: 26-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüş, B. (2016). Hatalı boyamalar sonrası boyar madde sökümünde ozon proseslerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Klasik yöntemlerle boyarmadde sökümünde yüksek kimyasal madde oranlarının kullanılmasıyla hem maliyet hem de çevresel yük açısından ciddi sorunlar oluşmakta, kumaş zarar görebilmekte ve ayrıca yüksek uygulama sıcaklıkları enerji tüketiminin artmasına sebep olabilmektedir. Bu tez kapsamında boyarmadde sökümünde ozon gazı kullanılması ile çevre ve maliyet açısından faydalar sağlanması hedeflenmiştir. Klasik yöntemlerle yapılan boyarmadde söküm işlemlerine alternatif olarak ozon gazı ile denemeler gerçekleştirilmiştir. Tez sonucu yapılan denemeler ile çevresel etkinin azalması, enerji tasarrufu, verimlilik artışı ve maliyetlerde azalma gibi avantajlar sağlanmıştır.
While stripping the dyestuff by classic methods, using chemicals on excessive rate has been caused serious problems in terms of both the cost and the environmental load and also this can be damaged to the fabric. Furthermore, the high application temperatures can be brought on the increase of energy consumption. Within the context of this thesis, having advantages of enviroment and cost has been aimed by using ozone gas in stripping the dyestuff. Alternatively the stripping the dyestuff treatment with classic ways, on this study ozone gas experiments have been carried out. From the results of the experiments on this study, some advantages have been appeared in terms of environmental load reduction, energy consumption, increase of efficiency and the decrease of cost.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1751
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455519.pdf4.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons