Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1748
Title: Yalova yöresinde örtü altında yetiştirilen hıyarın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi I. sera topraklarının verimlilik durumları
Other Titles: Nutritional status of the cucumber grown in Yalova region greenhouses I. fertility status of the greenhouse soils
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Gürel, Serhat
Başar, Haluk
Keywords: Yalova
Hıyar
Sera toprakları
Toprak verimliliği
Yalova region
Cucumber
Greenhouse soils
Soil fertility
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürel, S. ve Başar, H. (2006). "Yalova yöresinde örtü altında yetiştirilen hıyarın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi I. sera topraklarının verimlilik durumları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 1-7.
Abstract: Bu çalışmada, Yalova yöresi seralarında yetiştirilen, hıyarın beslenme durumları araştırılmıştır. Bu amaçla bölgeden 20 adet seradan toprak örnekleri iki farklı derinlikten (0-20 cm) ve (20-40 cm) toplam 40 adet alınmıştır. Toprak örneklerinde pH, tuz, CaCO3, organik madde, tekstür, toplam azot (N), bitkiye yarayışı fosfor (P), değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), alınabilir demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn), bakır (Cu) ve bor (B) analizleri yapılmıştır. Toprak örneklerine ait analiz sonuçları, sınır değerleri ile karşılaştırılarak, toprakların fiziksel koşulları ve besin elementi durumları ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgulara göre araştırma bölgesi sera topraklarının çoğu az kireçlidir. Organik maddece genelde orta ve iyi düzeyde, tuz bakımından hafif tuzlu ve tuzsuz olduğu belirlenmiştir. Topraklar nötr ve hafif alkali reaksiyonludur. Toprakların büyük çoğunluğunun bünyeleri; killi tın, kumlu killi tın ve killi olarak belirlenmiştir. Sera topraklarının toplam N, elverişli P, değişebilir K, Ca ve Mg içerikleri genelde yeterli ve fazla düzeyde, değişebilir Na içeriklerinin sodik olmadığı, bitkiye yarayışlı Fe, Zn, Cu, Mn ve B içerikleri yönünden de örneklerin büyük kısmının yeterli olduğu belirlenmiştir.
In this study, nutritional status of greenhouse soils where grown cucumber, cultivated in Yalova region were investigated. For this purpose, 40 soil samples (from a depth of 0-20 cm and 20-40 cm) were collected to determine pH, CaCO3, organic matter, total soluble salt, texture, total N, available P, exchangeable K, Ca, Mg, available Fe, Zn, Mn, Cu and B. The results of the soil samples were compared with the sufficiency ranges given for soils. The most of the soil samples were none calcareous, sufficient in organic matter content, slight to none salinity. Clay loam, sandy clay loam and clay in texture. The pH of the soil samples was neutral and slightly alkaline, the total N, available P, exchangeable K, Ca and Mg contents were sufficient, exchangeable Na contents were not sodic. Available Fe, Zn, Cu, Mn and B contents of the soils were generally sufficient.
Description: Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Haluk Başar'ın danışmanlığında Serhat Gürel tarafından hazırlanan "Yalova yöresinde örtüaltında yetiştirilen hıyarın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi" adlı yüksek lisans çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154053
http://hdl.handle.net/11452/1748
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_1.pdf144.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons