Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17463
Başlık: Optik gibi saçılmanın düzlemsel dalga spektrumu
Diğer Başlıklar: Plane waves spectrum of quasi optjc seattering
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Bayrakçı, H. Ergün
Anahtar kelimeler: Elektromanyetik dalgalar
Dalga spektrumu
Electro­magnetic
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayrakçı, H. E. (1989). Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 3(1),
Özet: Dazgiln egrisel ve mükemmel iletken konveks., yazeylerden elektromagnetik dalgaiantı optik gibi saçılmasında, yansıyan alan dilzlemsel dalga/ann spektrum iiıtegrali olarak bulunmuştur. Kınnıma ait alan için enversiyon yöntemi uygulanarak iki katlı spektrum integra/i ile fiziksel enversiyon ve daire/erin enversleri ile de geometrik enversiyon tanımlanmıştır. Spektrum integralleri en dik inişli integrasyon çevresi yöntemi ile hesaplanmıştır.
The reflection field resulted from the quasi optic seattering of the electro­ magnitic waves frOm the perfectly conducting smooth cottva cıuved suifaces is found as the spectrum. Integral of plane wiıves. As for the diffracted field, the physi­ cal inversion is defined with the two folded spectrum integrals and the geometrical inversion is defined by the in verse of the circles. The spectrum integrals are calcula­ ted by the method of the steepest dese en ts of the integration path.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17463
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:1989 Cilt 3 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_1_11.pdf2.74 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons