Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17451
Title: Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin mesleki profilleri
Other Titles: Occupational profiles of classroom teachers appointed from outside the field
Authors: Kara, Sevilay
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Güleç, Selma
Keywords: Alan dışından atanan sınıf öğretmenleri
Mesleki profiller
Clasroom teacher
Professional profiles
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleç, S. ve Kara, S. (2000). "Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin mesleki profilleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 169-179.
Abstract: Eğitim sistemine değişik kaynaklardan yetişen sınıf öğretmenlerinin katılmasıyla farklı sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Bu sorunları aşmanın bir yolu da bu öğretmenlerin sistem içinde verimlerinin yükseltilebilmesi ve daha iyi yetiştirilebilmeleri için yapılanlar ve yapılabileceklerdir. Bu nedenle bu grup öğretmenlerin hangi kaynaklardan geldikleri ve bu mesleği seçme nedenleri önem kazanmaktadır.
Because of the various source of dasroom teacher educations, diff erent problems started. One of the way to surpass these problems is to incre ase productivity of these teachers in the system and the things done and can be done to educate them beter. For that reason the source of these teachers and the reasons of chosing this profession are becoming important.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Selma Güleç'in danışmanlığında Sevilay Kara tarafından yazılan "İlköğretim denetçileri ile alan dışından atanan sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17451
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2000 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_18.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons