Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1743
Title: Tekstil yüzeylerinin sol-jel yöntemi ile modifikasyonun araştırılması
Other Titles: Investigatoin of the modification of textile surfaces by sol-gel method
Authors: Becerir, Behçet
Çinko, Uğur Onur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sol-jel yöntemi
Su iticilik
Yağ iticilik
Fluorolink®
Sol-gel
Water repellency
Oil-repellency
Issue Date: 13-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çinko, U. O. (2016). Tekstil yüzeylerinin sol-jel yöntemi ile modifikasyonun araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı, pamuk kumaşlara sol-jel yöntemi ile su ve yağ iticilik özelliklerinin kazandırılmasıdır. Çalışma, optimum % kimyasal alımı, yeterli işlem sonrası bekletme süresi ve yeterli bir yağ ve su iticlik etkisinin elde edilebilmesi için gerekli nanosol bileşiminin belirlenmesi konularına odaklanmıştır. Çalışma için beş farklı reçete hazırlanmıştır. Bu reçeteler ile TEOS, Fluorolink F10, Fluorolink S10 bileşiklerinin ayrı ayrı ve beraber kullanımları sonrasında oluşan temas açıları ve damlatma işlemi sonrası damlanın pamuklu kumaşlar tarafından emilim süreleri ölçülmüş ve uygulanan prosesin bir yıkama sonrasındaki dayanımı test edilmiştir. İşlemler sonrası uygulanan prosesin kumaşlarda oluşturduğu renk değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak; iyi bir su ve yağ iticilik etkisi istenildiğinde iki farklı kimyasal ajanın Fluorolink F10 ve Fluorolink S10'nin beraber kullanımının uygun olduğu, emdirme işlemi sonrası kimyasalların liflere tutunması için gerekli süresinin 30 dakika olduğu, en az % kimyasal alımının %6 olduğu gözlemlenmiştir.
The aim of this work is to study the surface modification of cotton fabrics in order to confer hydro and oil repellency properties by sol-gel processes. The study focused on to define optimum % add-on level, sufficient impregnation time and to see suitable compositions for the nanosols in order to obtain sufficient hydro and oil repellency. Five different recipes were prepared for the experimental study. TEOS, Fluorolink F10, Fluorolink S10 compounds were applied as single and multiple applications and contact angles and drop permanence times were measured. Also the resistance of the effect after one wash cycle was tested. The colour changes obtained in fabric samples were measured. As a result, it was obtained that the usage of Fluorolink F10 and Fluorolink S10 in one recipe was suitable for the desired properties. The duration of the reception of the chemicals after contact with fabric samples should be 30 minutes and the proper % add-on was 6%.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1743
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426033.pdf4.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons