Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1742
Title: Gıda sanayii arıtma tesisi atık suyunun sulama suyu olarak kullanım olanağı
Other Titles: The possibilities of the use of wastewater of food industry in irrigation water
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Aşık, Barış Bülent
Katkat, A. Vahap
Keywords: Atık su
Sulama suyu kalitesi
Wastewater
Irrigation water quality
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşık, B. B. ve Katkat, A. V. (2005). "Gıda sanayii arıtma tesisi atık suyunun sulama suyu olarak kullanım olanağı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 23-31.
Abstract: Bu çalışmada; gıda sanayii arıtma tesisi atık suyu’nun sulama suyu olarak kullanım olanağı araştırılmıştır. Bu amaçla atık su analiz değerleri 7.01.1991 tarih, 20748 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”nde belirtilen ve suların araziye verilmesi ve sulamaya uygunluğu açısından önerilen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Çalışmada; arıtma tesisinden bir üretim periyodu boyunca belli zamanlarda alınan atık su örneklerinde, pH, EC başta olmak üzere HCO3 - , CO3 = , CI- , SO4 = , B,, Na+ , K+ , Ca++, Mg++, BOİ5, KOİ, AKM ve kimi analizler yapılmıştır. Arıtma tesisi atık suyunun sulama suyu olarak kullanım olanağını belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucunda, atık suyun zamana bağlı olarak C3 S1 (yüksek tuzlu) ve C4 S2 (çok yüksek tuzlu) sulama suyu sınıflarına girdiği belirlenmiştir.
In this work, the facilities of agricultural usages of the possibilities of wastewater used as the irrigation water in the Food Industry Foundation’s wastewater were researched. For that reason, wastewater analysis results were checked with critical levels according to water pollution control instructions which were published in official news. For this purpose, some of the analysis such as pH, EC, HCO3 - , CO3 = , CI- , SO4 = , B, Na+ , K+ , Ca++, Mg++, BOD5, COD, SSS and some irrigation water properties were done in the examples of wastewater that was taken during the production period. At the end of analysis done in order to determine the possibilities of using the purification foundation of wastewater as irrigation water, wastewater was in the classified as C3 S1 (high saline) and C4 S2 (very high saline) irrigation water.
Description: Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Vahap Katkat'ın danışmanlığında Barış Bülent Aşık tarafından hazırlanan "Penguen Gıda Sanayi arıtma tesisi atıklarının tarımsal açıdan kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi" adlı yüksek lisans çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1742
ISSN: 2651-4044
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154038
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_3.pdf201.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
19_2_3_Tablo.pdf61.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons