Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1741
Title: Bazı ileri makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) hatlarının kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of quality traits of some advanced durum wheat (Triticum durum Desf.) lines
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Sözen, Elif
Yağdı, Köksal
Keywords: Makarnalık buğday
Kalite
Korelasyon
Durum wheat
Quality traits
Correlation
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözen, E. ve Yağdı, K. (2005). "Bazı ileri makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) hatlarının kalite özelliklerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 69-81.
Abstract: Bu araştırma Bursa koşullarında geliştirilmiş ileri kademede (>F11) bulunan makarnalık buğday hatlarının bazı kalite özellikleri ile bu özellikler arası ilişkilerin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada bitki materyali olarak ele alınan 4 farklı kombinasyona ait 10 hat ve 1 kontrol çeşit üzerinde hektolitre ağırlığı, protein oranı, gluten (yaş öz) içeriği ve sedimentasyon değeri özellikleri araştırılmıştır. Araştırmada saptanan bulgular iki yıllık ortalama değerler üzerinden incelendiğinde, genotiplerin hektolitre ağırlıklarının 80.30-82.00 kg/100 lt., yaş öz değerlerinin % 15.12-27.42, sedimentasyon değerlerinin 19.51-31.34 ml. ve protein oranlarının %10.90-12.27 arasında değiştiği saptanmıştır. Hatlar içerisinde Gökgöl/Çanakkale- 65 ile Gökgöl/Amasya 51 ve 75 no’lu hatların kalite kriterleri bakımından ümit var çeşit adayları oldukları tespit edilmiştir. Özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılan korelasyon analiz sonuçlarına göre hektolitre ağırlığı ile protein oranı arasında olumlu ve önemli bir ilişki belirlenmiştir.
This research was conducted to determine some quality traits of advanced durum wheat lines (>F11) improved in Bursa conditions and correlations between these traits. In this study, test weight, protein content, gluten content and sedimentation were investigated over 10 advanced lines belongs to four different combinations and a control variety, used as plant material. When the determined values were investigated over two year means, it’s found that the values are ranged in genotypes between 80.30- 82.00 kg/100 lt. in test weight, 15.12- 27.42 % in gluten content, 19.51- 31.34 ml in SDS and 10.90- 12.27 % in protein content. In these lines, Gökgöl/Çanakkele- 65 and Gökgöl/Amasya-51; 75 were determined promising genotypes in respect of quality traits. Positive and significant correlation coefficient was obtained between protein content and test weight according to correlation analysis in this research.
Description: Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Köksal Yağdı'nın danışmanlığında Elif Sözen tarafından hazırlanan "Bazı ileri makarnalık buğday hatlarının tarımsal özellikleri üzerine araştırmalar" adlı teze dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154043
http://hdl.handle.net/11452/1741
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_7.pdf234.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons