Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1739
Title: Bursa ve çevresinde yetiştirilen kiraz ağaçlarının demir, çinko, mangan ve bakır ile beslenme durumları
Other Titles: Iron, manganese, zinc and copper nutrition of sweet cherry trees growing in the Bursa region
Authors: Uysal, Erdinç
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Katkat, A. Vahap
Keywords: Kiraz
Beslenme durumu
Mikro elementler
Toprak analizi
Bitki analizi
Sweet cherry
Nutritional status
Micro nutrients
Soil testing
Plant analysis
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, E. ve Katkat, A. V. (2005). "Bursa ve çevresinde yetiştirilen kiraz ağaçlarının demir, çinko, mangan ve bakır ile beslenme durumları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 47-59.
Abstract: Bu çalışma, Bursa ve çevresinde yetiştirilen kiraz ağaçlarının, demir, çinko, mangan ve bakır ile beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kiraz bahçe toprakları, kumlu-tın ve kumlu killi-tın bünyededir. Bünye yönünden topraklar kiraz yetiştiriciliği için uygundur. Sadece bir bahçede tuzluluk orta düzeydedir, diğerlerinde tuzluluk sorunu yoktur. Bahçelerin tamamında pH kiraz için önerilen değerlerin üzerindedir. İncelenen toprakların yarısında kireç, yüksek veya çok yüksek bulunmuştur. Yaprak örneklerinin analiz sonuçları her iki yılda da bakır ile beslenme sorunu olmadığını, yıllara göre bahçelerin %83-58’inde demir, %21-42’sinde mangan ve %88-92’sinde çinkonun optimum değerlerin altına düştüğünü ortaya koymuştur.
This study was conducted in order to determine the nutritional status of sweet cherry trees grown in the Bursa region in respect to iron, manganese, zinc and copper. In view of the findings based on leaf and soil analysis, the situation in these sweet cherry orchards is as follows; The soil texture is sandy-loam and sandy-clay-loam, and the orchards are suitable for sweet cherry production. There is no salinity problem except in one orchard where electrical conductivity value is at the moderate level. In all orchards the soil pH is moderately high for sweet cherry production. Approximately half of the soils have high or very high levels. Copper contents of the leaves were found to be at sufficient levels in all units. Changing with the years there were nutritional unstabilities in iron at 83-58%, in manganese 21-42% and in zinc at 88-92% in the orchard studied.
Description: Vahap Katkat danışmanlığında gerçekleştirilen Erdinç Uysal'ın "Doğu Marmara yöresinde yetiştirilen bazı önemli kiraz çeşitlerinin beslenme durumlarının belirlenmesi" adlı tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154041
http://hdl.handle.net/11452/1739
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_5.pdf224.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons