Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1737
Title: Yalova ilinde yetiştirilen kesme çiçeklerde kök ve kökboğazı fungal hastalık etmenlerinin saptanması üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigations on the determination of fungal pathogens causing root and crown rot diseases of cut flowers in Yalova
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Tezcan, Himmet
Karabulut, Özgür Akgün
İlhan, Kadir
Keywords: Kesme çiçek
Karanfil
Kök ve kökboğazı hastalıkları
Sürvey
Patojenisite
Cut flower
Carnation
Root and crown rot diseases
Survey
Pathogenicity
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezcan, H. vd. (2004). "Yalova ilinde yetiştirilen kesme çiçeklerde kök ve kökboğazı fungal hastalık etmenlerinin saptanması üzerine araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-10.
Abstract: Bu çalışma Yalova ilinde yetiştirilen kesme çiçeklerdeki kök ve kökboğazı fungal hastalık etmenlerini saptamak amacı ile yürütülmüştür. Sürvey alanları Yalova ilinin Laledere, Elmalık Yolu ve Koruköy bölgeleridir. Hastalık belirtisi gösteren değişik kesme çiçek bitkilerinden elde edilen funguslardan en yaygın izole edilenlerin Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp. olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen 49 adet Fusarium spp. izolatının patojenisitesi Tempo çeşidi karanfillerde test edilmiştir. Test edilen izolatlardan 15 tanesi (% 30.61) % 50’nin üzerinde hastalık şiddeti oluşturmuştur.
This study was conducted to determine the root and crown rot fungal disease pathogens of cut flowers grown in Yalova. The survey areas were Laledere, Elmalık Yolu and Koruköy. Among the fungi obtained from various cut flowers that have disease symptoms, Fusarium spp. and Rhizoctonia spp. were found to be the most frequently isolated fungi. The pathogenicity of 49 Fusarium spp. isolates obtained during this study was tested on cv. Tempo carnations. Fifteen isolates showed a pathogenicty above 50 %.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153995
http://hdl.handle.net/11452/1737
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_1.pdf146.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons