Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17300
Title: Türkiye Cumhuriyetinde okur-yazarlık
Other Titles: Literacy in republic of Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Acuner, Ahmet Münir
Keywords: Okur yazarlık
Yürütülen çalışma
Devlet istatistik
Literacy
Work carried out
State statistics
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acuner, A. M. (1990). ''Türkiye Cumhuriyetinde okur-yazarlık''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 161-167.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 29.10.1923'ten bugüne kadar geçen sürede, okur-yazarlık konusunda yürütülen çalışmalar özetlenmiştir Ayrıca, 1980 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan ve değerlendirilmesi tamamlanmış olan genel nüfus sayım sonuçlarına göre, nüfusun okuryazarlık, yaş, cinsiyet, bitirilen son öğrenim kurumu ve son haftada tutulan iş bakımından görünümü verilmiş ve okur-yazarlık oranının yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the summary of the activities on the literacy had been given since 29.10.1923 up to now. In addition, information on the "population by literacy, age, sex level of formal education completed, last week's occupation" had been given according to. the Eleventh General Population Census conducted by the State Institute of Statistics in 1980, which its evaluation process had been completed and suggestions had been given to increase literacy ratio.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17300
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_22.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons