Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1721
Title: Türk otomotiv endüstrisinde sıcak şekillendirilebilirlik kalıp tasarımı yeteneğinin geliştirilmesi
Other Titles: Enhancement of the design capability for hot forming of vehicle sheet parts in automotive industry in Turkey
Authors: Öztürk, Ferruh
Eşiyok, Ferdi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sıcak şekillendirme
Kalıp tasarımı
Sac parça şekillendirilebilirlik simülasyonları
Optimizasyon
Preste sertleştirme
Sıcak şekillendirme soğutma kanalı tasarımı
Hot forming
Hot forming die design
Sheet metal forming simulation
Optimization
Press hardening
Hot forming cooling channel design
Issue Date: 1-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eşiyok, F. (2015). Türk otomotiv endüstrisinde sıcak şekillendirilebilirlik kalıp tasarımı yeteneğinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sıcak şekillendirme teknolojisi ultra yüksek dayanımlı çeliklerin şekillendirilmesinde kullanılan alternatif yöntemlerindendir. Yöntem kısaca borlu malzemenin (AL-Si kaplamalı 22MnB5) östenitleme sıcaklığına kadar ısıtılıp bu sıcaklıkta belirli bir süre bekletildikten sonra robotla kalıba transfer edilip kalıp içerisinde soğutulup şekillendirilmesi adımlarından oluşmaktadır. 1974 yılında geliştirilerek patenti alınmış olan yöntem tarım araç ve ekipmanlarında ilk defa kullanılmıştır. Yöntem 1984 yılında otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Dünya genelinde mevcut durumda yaklaşık 270 adet sıcak şekillendirme hattı bulunmaktadır. Ülkemizde ilk defa BEYÇELİK GESTAMP tarafından kurulumu tamamlanmış olan 3 adet orta boy sıcak şekillendirme hatları ile ülkemiz sıcak şekillendirme hatlarına sahip ülkeler arasına girmiştir. Önerilen projede otomotiv endüstrisinde son yıllarda kullanımı artarak yaygınlaşan sıcak şekillendirme parçalarının şekillendirilebilirlik analizleri ile kalıp tasarım yönteminin Türk Otomotiv Endüstrisinde uygulanabilmesi yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu proje ile sıcak şekillendirme yönteminde kullanılan kalıpların tasarım ve imalatının yerlileştirilmesi ile ülke ekonomisine ve teknolojisine katkı sağlanması ve sıcak şekillendirme kalıp tasarım yeteneğinin geliştirilerek "know-how" birikiminin önemli ölçüde arttırılması hedeflenmiştir. Optimizasyon yöntemi Beyçelik hot forming prosesi sürecine entegre edilecek, böylece üretimde optimizasyon bütünleşmesi sağlanmış olacaktır.
Hot forming (press hardening) technology is an alternative production method for forming of ultra high strength sheet metals. It contains heating the boron material until austenite phase, directly transfer through the water cooling tools and quenching steps. This process is invented in 1974 and first used in agriculture field, and started using in automotive industry in 1984. Approximately there are 270 hot forming production lines in worldwide. Our country has been one of the hot stamping producer country after assembled three medium hot forming product lines which were launched by BEYÇELİK GESTAMP. The aim of this Project is to develop the ability of formability simulation and design water cooled dies and optimize the design and process parameters in Turkish automotive industry. The target of this study is designing and manufacturing hot forming dies with home production and increasing the capability of know-how and contributing the country's economy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1721
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426030.pdf7.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons