Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1715
Title: Kalite fonksiyonu göçeriminin aksiyomatik tasarım ile etkinleştirilmesi ve bir kalıp imalatı uygulaması
Other Titles: Quality function deployment effectuality by using axiomatic design and a case study for tool making
Authors: Emel, Gül Gökay
Kayguluoğlu, Cem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Kalite fonksiyonu göçerimi
Aksiyomatik tasarım
Bulanık mantık
Bulanık analitik hiyerarşi prosesi
Quality function deployment
Axiomatic design
Fuzzy logic
Fuzzy analytic hierarchy process
Issue Date: 29-May-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayguluoğlu, C. (2015). Kalite fonksiyonu göçeriminin aksiyomatik tasarım ile etkinleştirilmesi ve bir kalıp imalatı uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kalite Fonksiyonu Yayılımı (KFY), müşteri gereksinimlerine odaklanmayı sağlayacak biçimde yeni ve gelişmiş ürünler tasarlamayı amaçlayan, disiplinler arası takım çalışması gerektiren bir kalite tekniğidir. Aksiyomatik Tasarım (AT) ise; ürünler, sistemler ve süreçler için tasarım alanını bilimsel hale dönüştürmek için geliştirilmiş bir tasarım yöntemidir. Bu çalışmanın amacı AT prensiplerini KFY ye adapte ederek verimliliği arttırmaktır. AT prensipleri sayesinde KFY çalışmasındaki korelasyonlar azaltılacak ve geriye kalan korelasyonların etkisi sonuç üzerinde görülebilecektir. Ayrıca bu çalışmada kalitatif bilgiyi kantitatif parametrelere dönüştürmek için bulanık mantık (BM) ve müşteri isteklerinin önceliklendirilmesi aşamasında Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) algoritması kullanılmıştır. Bu hibrit KFY metodolojisinin uygulaması kalıp imalatı yapan bir firmanın müşteri isteklerinin önceliklerinin belirlenmesinde kullanılmıştır.
Quality Function Deployment (QFD) is a quality technique that requires interdisciplinary team work that aims to design new and developed products so that it provides focusing on the customer needs. Axiomatic Design (AD) is a structured and rational design method created to improve design activities. This study intends to improve the efficiency of QFD by adopting AD principles which will used to decrease the correlation effects and see the existing ones on results. Additionaly we use fuzzy logic to convert qualitative information into quantitative parameters and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) methodology to define the relative weight of Customer Requirements. This hybrid approach is applied on tool maker company to define the priority of customer needs refined from the correlation effects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1715
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427321.pdf6.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons