Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17109
Title: Yönlendirilmiş grafların matrisler teorisine bazı uygulamaları
Other Titles: Some applications to the matrix theory of directed graphs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.
Arısoy, Mehmet
Keywords: Yönlendirilmiş graf
Matrisler teorisi
Grafsal metodlar
Mod2 tamsayıları
Directed graph
Matrix theory
Graphical methods
Integers mod2
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arısoy, M. (1987). “Yönlendirilmiş grafların matrisler teorisine bazı uygulamaları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 53-59.
Abstract: Bu çalışmada, yönlendirilmiş bir grafa mod2 tamsayılarından oluşan bir matris tekabül ettirmek yerine; reel elemanlı bir M = [mij]nxn matrisine bir Gy (M) bağıntıgrafı tekabül ettirilmiştir. Böylece, reel elemanlı matrisler ve bağıntıgrafları arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiden yararlanılarak, verilen bir M matrisinin determinantını, çarpımsal tersini ve özdeğerlerini bulma problemleriyle ilgili olan grafsal metodlar geliştirilmiştir.
In this work, instead of corresponding to a directed graph a matrix which consists of integers mod2; a matrix M = [mij]nxn of real elements is corresponded to the relagraph Gy (M). Thus, it is tried to set up a relation between matrices of real elements and relagraph. By using this relation, graphical methods are developed related with the problems of finding determinant, inverse and eigenvalues of a given matrix M.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17109
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_8.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons