Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1710
Title: Jeotermal enerji kaynaklı bir otelin iklimlendirilmesinin ekonomik ve teknik analizi
Other Titles: Economic and technic analysis of a hotel air conditioning using geothermal energy source
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Ravul, Hasan Basri
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Jeotermal enerji
Absorbsiyonlu soğutma
Merkezi soğutma
EES
Geothermal energy
Absorption cooling
LiBr-water
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ravul, H. B. (2010). Jeotermal enerji kaynaklı bir otelin iklimlendirilmesinin ekonomik ve teknik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Enerji tüketiminin bütün dünyada artarak devam etmesi sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ilgininde artmasına neden olmaktadır. Fosil bazlı yakıtların yanması sonucunda çıkan CO2 gazlarının atmosfere salınımı küresel ısınmaya neden olmaktadır.Kyoto protokolünün gayesi dünyada fosil kaynaklardan olan tüketimin azaltılmasıdır. Absorbsiyonlu sistemler bu açıdan çeşitli avantajlara sahiptir; endüstriyel uygulamalarda ortaya çıkan atık ısı , güneş enerjisi , jeotermal enerji gibi kaynaklarla çalışabilmesi ve ozon dostu soğutucuların kullanılması bunlardan bir kaçıdır.Bu çalışmada , jeotermal enerji kaynağı kullanan bir otele absorbsiyonlu soğutma sistemi uygulanarak yıllık soğutma masrafında düşüş olması amaçlanmıştır. Absorbsiyonlu soğutma sistemi İzmir Balçova jeotermal bölgesinde bulunan Thermal Princess oteline göre oluşturulmuştur. Engineering Equation Solver (EES) programı kullanarak sistemin önemli fiziksel parçaları için ilgili modülleri arasında bağıntılar yazılmıştır. Otelin soğutma yükünü karşılamak için 2500 kW tek kademeli LiBr-Su absorbsiyonlu soğutma sisteminin değişik şartlardaki sistem performansına (COP) bakıldı . Ayrıca absorbsiyonlu soğutma sisteminin ekonomik analizi araştırıldı ve yatırım verimliği hesaplandı.
The energy consumption is continuous to increase around the world and with that follows the demand for sustainable solutions . Fossil based fuels the threat of global warming through release of CO2 to the atmosphere increases.The aim of Kyoto protocol is that decrease the world?s total fuel from fossils consumption. Absorption systems have advantages from that angle; working with energy resources such as waste heat from industrial processes , solar energy and geothermal energy and using ozone friendly a few of them.In this study, the aim is to decrease the overall annual cooling costs of the hotel by implementing an absorption cooling system, which uses geothermal fluid as the heating source. The design of an absorption cooling cycle based on a geothermal heat source is proposed according to Thermall Princess Hotel in Balçova geothermal area in İzmir. Engineering Equation Solver (EES) was used to write a model involving modules for each significant physical component of the system. The purpose was to make to analyse the influence on the Coefficient of Performance (COP) of a single-stage 2500 kW LiBr-water absorption cycle in different conditions to hotels cooling load. Finaly, economic analysis is investigated and calculated profitable of investment of the absorption refrigeration model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1710
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259671.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons