Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-05T08:06:41Z-
dc.date.available2021-03-05T08:06:41Z-
dc.date.issued1988-
dc.identifier.citationAnar, S. (1988). "A comparative analysis of the pragmatist thought: Dewey and Erişirgil". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),127-132.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17082-
dc.description.abstractIn this paper, a discussion has been being introduced that whether the Pragma­ tist thought was affected by the different social and cultural settings of Turkey and the United States, and the non -American reflections of Pragmatism has been being brought as one of the discussion issue due to the different conditions of the countries. Thus, the similarities and dissimilarities of thoughts of the two have been being, comparatively, taken from the prespectives of epistemology, axiology, onto ­ logy, teaching methods, ete. with this comparasion , Erişirgil. has been researching the philosophical foundations in order to find a way to develop the Turkish Edu­cational System throughout the mostly accepted ideas, principles and theories of Dewey.en_US
dc.description.abstractBu makalede, Pragmatist felsefenin Amerikan toplumunun dışında, örneğ in Türk toplumunda nasıl ele alındığı, Türk ve Amerikan toplumlarındaki kültürel fark­lılıkların, Pragmatist düşünce biçimine etki edip etm ediği konusu tartışma ortamına getirilmektedir. · Bu nedenle, Dewey ve Erişirgil'in epistemoloji, aksiyon , ontoloji, öğretim metodları v.b. konulardaki düşüncelerinin, birbirlerine benzer ve farklı yanlarının neler olduğu, mukayeseli bir biçimde ele alınmaktadır. Erişirgil bu mukayese ile Dewey 'in evrensel nitelikli kav ramlarını , farklı kültür yapısına sahip Türk toplumun ­ da uygulamada ne gibi noktalara dikkat edilmesi gerektiği ve bilimsel metod aracılığıyla, Türk egitiminin geliştirilmesinin dayanacağı felsefi temelleri araştırmaktadır.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPregmatist eğitimtr_TR
dc.subjectDeweytr_TR
dc.subjectErişirgiltr_TR
dc.subjectThe pragmatist thoughten_US
dc.titleA comparative analysis of the pragmatist thought: Dewey and Erişirgilen_US
dc.title.alternativePragmatist eğitim anlayışının mukayeseli analizi: Dewey ve Erişirgiltr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage127tr_TR
dc.identifier.endpage132tr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorAnar, Suat-
Appears in Collections:1988 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_16.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons