Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17082
Başlık: A comparative analysis of the pragmatist thought: Dewey and Erişirgil
Diğer Başlıklar: Pragmatist eğitim anlayışının mukayeseli analizi: Dewey ve Erişirgil
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Anar, Suat
Anahtar kelimeler: Pregmatist eğitim
Dewey
Erişirgil
The pragmatist thought
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Anar, S. (1988). "A comparative analysis of the pragmatist thought: Dewey and Erişirgil". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),127-132.
Özet: In this paper, a discussion has been being introduced that whether the Pragma­ tist thought was affected by the different social and cultural settings of Turkey and the United States, and the non -American reflections of Pragmatism has been being brought as one of the discussion issue due to the different conditions of the countries. Thus, the similarities and dissimilarities of thoughts of the two have been being, comparatively, taken from the prespectives of epistemology, axiology, onto ­ logy, teaching methods, ete. with this comparasion , Erişirgil. has been researching the philosophical foundations in order to find a way to develop the Turkish Edu­cational System throughout the mostly accepted ideas, principles and theories of Dewey.
Bu makalede, Pragmatist felsefenin Amerikan toplumunun dışında, örneğ in Türk toplumunda nasıl ele alındığı, Türk ve Amerikan toplumlarındaki kültürel fark­lılıkların, Pragmatist düşünce biçimine etki edip etm ediği konusu tartışma ortamına getirilmektedir. · Bu nedenle, Dewey ve Erişirgil'in epistemoloji, aksiyon , ontoloji, öğretim metodları v.b. konulardaki düşüncelerinin, birbirlerine benzer ve farklı yanlarının neler olduğu, mukayeseli bir biçimde ele alınmaktadır. Erişirgil bu mukayese ile Dewey 'in evrensel nitelikli kav ramlarını , farklı kültür yapısına sahip Türk toplumun ­ da uygulamada ne gibi noktalara dikkat edilmesi gerektiği ve bilimsel metod aracılığıyla, Türk egitiminin geliştirilmesinin dayanacağı felsefi temelleri araştırmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17082
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1988 Cilt 3 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_2_16.pdf1.41 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons