Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17080
Başlık: Balıkesır havzası tabanının taşkın sorunları
Diğer Başlıklar: Flood problems of the base of Balıkesir basin
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Özoğul, Ayhan
Anahtar kelimeler: Balıkesir havzası
Balıkesir Basin
Balıkesir ovası
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özoğul, A.(1988). "Balıkesır havzası tabanının taşkın sorunları". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),111-119.
Özet: Bu araştırmada Balıkesir havzasında ki taşkın olayları, bu taşkınlar sırasında ortaya çıkan sorunlar ue çözüm yolları üzerinde durulmuştur .
In this research, flood incidents in Balıkesir basin, problems whice arise during these floods and ways of solving them have been studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17080
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1988 Cilt 3 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_2_14.pdf1.69 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons