Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1708
Title: Bursa-Çekirge bölgesi termal sularında radon konsantrasyonunun tayini
Other Titles: Determination of radon concentration in thermal waters of Çekirge-Bursa
Authors: Gürler, Orhan
Akar, Ürkiye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Radon
Radyasyon
Termal sular
Sağlık
AlphaGUARD
Radiation
Thermal waters
Health
Issue Date: 11-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akar, Ü. (2010). Bursa-Çekirge bölgesi termal sularında radon konsantrasyonunun tayini. Yayınlanmamış yüksek lisan tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Radon, günlük hayatta sürekli maruz kaldığımız doğal radyasyonun yaklaşık %50'sini oluşturan ve kayaçlar ile topraktaki uranyumun bozunma zincirinin bir halkası olan renksiz, kokusuz ve duyu organlarıyla algılanamayan radyoaktif bir gazdır. Sudaki radon konsantrasyonu, halk sağlığında tehlike yarattığı için özellikle doğal sulardaki ölçüm çalışmaları güncelliğini koruyan bir araştırma konusudur. Bu çalışmalardan elde edilen Rn-222 konsantrasyon değerleri değişkenlik göstermekle birlikte, uluslararası sağlık örgütleri tarafından izin verilen değerleri aşan bulgular mevcuttur.Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Bursa ilinin sıcak su çıkışı bakımından zengin Çekirge bölgesinden toplanmış termal su örneklerinde radon konsantrasyonunun belirlenmesi ve risk yönünden değerlendirilmesidir. Su örnekleri, Genitron Instruments tarafından üretilen AlphaGUARD PQ 2000PRO radon dedektörü ile analiz edilmiştir ve bu çalışmada elde edilen sonuçlar uluslararası önerilen değerlerle kıyaslanmıştır.Bu çalışma sonucunda elde edilen radon konsantrasyonu değerleri 2.513 0.286 Bq/L ile 94.347 4.361 Bq/L arasında değişmektedir.
Radon which is responsible approximately %50 of radiation from natural sources, we are exposed in daily life and in the decay chain of uranium available in rocks and soil, is a colourless, odourless and a radioactive gas that can not be observed by human sense. Especially, the radon in natural water sources is a major public health concern and still an active research area. Although different Rn-222 concentration results have been obtained in water samples in these studies, it is possible seeing many values which exceeded the permissible values of international health organizations.The aim of this study is to determine radon concentrations in thermal waters in Çekirge region of the city of Bursa, rich in geothermal waters located in northwest part of Turkey and to evaluate its risk level for human health. Water samples were analyzed with the AlphaGUARD PQ 2000PRO radon detector produced by Genitron Instruments and the results obtained in this study were compared with the international recommended values.The results obtained from this study for radon ranged from 2.513 0.286 Bq/L to 94.347 4.361 Bq/L.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1708
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259669.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons