Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1704
Title: Azerbaycan'da doğrudan yabancı yatırımlar ve doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörlere ilişkin bir uygulama
Other Titles: Foreign direct investment in Azerbaijan and an application on the factors affecting foreign direct investment
Authors: Anbar, Adem
Süleymanlı, Javid
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Azerbaycan
Doğrudan yabancı yatırımlar
Doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörler
Azerbaijan
Foreign direct investment
The factors affecting foreign direct investment
Issue Date: 24-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süleymanlı, J. (2015). Azerbaycan'da doğrudan yabancı yatırımlar ve doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörlere ilişkin bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünya ekonomisi son yıllarda özellikle de teknolojinin ilerlemesi, mal ve hizmet piyasalarının liberalleşmesiyle hızlı bir gelişme göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerin yeterli sermayeleri olmamaları onları daha çok dış kaynak ile büyümeye yönlendirmektedir. Kendi öz kaynakları yetersiz olan ülkeler, dış borç ile yatırım yapmanın maliyeti fazla olduğu için daha çok doğrudan yabancı yatırımları (DYY) ülkelerine çekerek onları yatırıma yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle DYY giderek artan bir şekilde gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın en önemli araçlarından birisi haline gelmektedir. Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımcının ülke seçiminde ne tür faktörler tarafından etkilendiğinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın ülkeye DYY çekme konusunda örnek alabileceği çeşitli ülke tecrübelerine değinilerek bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Tezin uygulama kısmında ise Azerbaycan'a giriş yapan DYY'leri etkileyen faktörler incelenmiştir.
The world economy in recent years, especially the advancement of technology, showed a rapid development the liberalization of goods and services markets. Lack of adequate capital makes developing countries guiding them to grow with outsourcing. Countries which are insufficient own resources, knows that investing with foreign debt is costly, that's why they choose foreign direct investments (FDI). For this reason FDI becomes important place in development part of developing countries. This theses mentioned about the factors which effects investors when they choose the countries. At the same time touch upon to the countries which are successful about FDI inflows and can be an example to Azerbaijan. In the last part of thesis was investigated about the factors which are effected FDI inflows to Azerbaijan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1704
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427319.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons