Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1703
Title: Olasılık dağılımlarından rassal değişkenlik üretimi ve VBA uygulaması
Other Titles: Generating random variates for probability distributions and VBA application
Authors: Sezen, Hayrettin Kemal
Çelik, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Bilim Dalı.
Keywords: Sözde rassal sayılar
Rassal değişkenlik üretimi
Benzetim
VBA
Pseudo random numbers
Random variate generation
Simulation
VBA
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, E. (2015). Olasılık dağılımlarından rassal değişkenlik üretimi ve VBA uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Rassal değişkenlik üretimi başta matematik, bilgisayar bilimleri ve istatistik olmak üzere yöneylem araştırmasının uygulama alanları kapsamındadır. Başlıca kullanım alanını ise benzetim (simülasyon) uygulamaları oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında standart olasılık dağılımları için seçilen algoritmaların temel içeriği açıklanmış ve VBA programı ile rassal değişkenlik üretme işlemi gerçekleştirilmiştir. Dağılımlardan rassal değişkenlik üretme işleminin temelinde rassal sayı üretimi bulunmaktadır. Bu nedenle tez çalışmasında rassal sayıların özellikleri ve rassal sayı üreteçlerine değinilmiştir. Bunun yanı sıra rassallığın sınanmasında kullanılan testlere yer verilmiştir. Rassal değişkenlik üretiminde kullanılan temel yöntemler ve algoritmalar incelenmiş ve belirli dağılımlara uygulanmıştır. Son olarak verilen algoritmaların VBA programında kodlaması gerçekleştirilmiştir.
Random variate generation is a field of research somewhere between mathematics, computer science, statistics and operational research. The generation of random variates from distributions is a prerequisite for simulation. In this study, selected algorithms for standart distributions has been explained and generating random variates by using VBA has been performed.The basic ingredient needed for every method of generating random variates from any distribution is a source of uniform random numbers. For this reason, thesis study involve information about properties of random numbers, random number generators and randomness tests. Fundamental principles and algorithms in random variate generation has been analysed and applied. At the last given algorithms are coded in VBA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1703
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427318.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons