Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17021
Title: Eğitim Fakültelerindeki öğrencilerin bitirme tezlerinin genel tanıtımı için düzenlenmiş bir form örneği
Other Titles: A form sample prepared for the general presentation of the graduation thesis of the students at Educational Faculties
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.
Okçu, Aydın
Ergüneş, Yalçın
Keywords: Eğitim Fakülteleri
Bitirme tezleri
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okçu, A. ve Ergüneş, Y. (1989). "Eğitim Fakültelerindeki öğrencilerin bitirme tezlerinin genel tanıtımı için düzenlenmiş bir form örneği". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 137-145.
Abstract: Yükseköğrenimin birçok fakültesinde öğrenciler tarafından bitirme tezleri yapılmaktadır. Bu tezlerin büyük bir bölümü öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından takip edilememekte ve bilinememektedir. ilerleyen yıllar içerisinde bu güç lük daha da artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri. bu tezlerin genel tanıtımının yapılamayışından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada bir tez tanıtım formu oluşturularak konunun tartışmaya açılması amaçlanmıştır.
Graduation thesis are prepared by the senior student at various faculties of the Universities. Neither the student nor the faculty members are informed about the past ones. When the time passes it becomes more difficult to follow them. The main reason of this problem is based on the lack of the general presentation of these documents. In this study, a sample form is improved in order to start a discussion within the scientific environment about the effective usage of the graduation thesis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17021
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_20.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons