Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17017
Title: Okul sosyolojisi açısından okulun kültürleme rolünün analizi üzerine bir deneme
Other Titles: A search on the analysis of enculturation roles of the schools from the perspective of school sociology
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Anar, Suat
Keywords: School sociology
Okul sosyolojisi
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Anar, S. (1989). "Okul sosyolojisi açısından okulun kültürleme rolünün analizi üzerine bir deneme". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 115-120.
Abstract: Bu makalede okul sosyolojisinin bir bilim olarak gelişmesi gerektiğine işaret edilerek, okulların ortaya çıkma nedenleri üzerinde durulmuştur. Sosyal bir kurum olarak okulun sosyolojik açıdan analizi yapılarak, okulun kültür değiştirme fonksiyonu ile kültürleme gücü analiz edilmiştir. Ayrıca, okulun kültürleme gücü ile öğrenci aksiyonları arasındaki ilişkiler derinlemesine incelenmiş. bu açıdan okulun et kileme gücünün nasıl oluştuğu ve okuldaki etkileşimin insanı nasıl toplumun bilinçli bir parçası yaptığı gösterilmiştir.
In this article, the reasons have been explained related to emergence of the schools by being indicated the necessity for the development of school sociology as a science. The power of cultural change and enculturation function of the school as a social institution have been analyzed from the sociological perspective In addition to these, the relationships between student actions and the enculturation power of the schools have been, deeply, investigated and the existence of the school power's achievement has been looked into in order to enlighten the process how to a man becomes the conscious member of society.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17017
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_17.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons