Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17016
Title: İndividualizm, personality and culture in Gökalpian thought from the perspective of educational sociology
Other Titles: Eğitim sosyolojisi açısından Gökalpçi düşüncede bireycilik, kişilik ve kültür
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Anar, Suat
Keywords: Eğitim sosyolojisi
Gökalpçi
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Anar, S. (1989). "İndividualizm, personality and culture in Gökalpian thought from the perspective of educational sociology". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 109-114.
Abstract: This article copes with Gökalp's sociological explanations about individuality and personality. Those concepts have been very valuable to evaluate an educational decisions in a cultural settings. Thus, the differentiation of those concepts have been explored in order to enlighten how collective consciousness has become influential on the members of society. And, the concluding remarks have been drawn and, outcomes of those were examined to contribute educational sociology.
Bu makalede Ziya Gökalp'in bireycilik ve kişilik ayrımının kavramsal temelleri, O'nun düşünce eksenini oluşturan kültür ve medeniyet ikilemi açısından analiz edilmektedir. Bu kavramlar ile eğitime dayalı tercih ve kararların kültürel ortamla ilişkisi de analiz edilerek: bireyin toplumun bilinçli bir üyesi haline gelişi, kişilik ve kültür bütünleşmesi üzerinde durulmakta, sonuçlar eğitim sosyolojisi açısından değerlendirilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17016
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_16.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons