Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16991
Başlık: U.Ü. Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesinde yapılan folklorla ilgili öğrenci bitirme tezleri
Diğer Başlıklar: A bibliography of The student's graduation theses at the field of folklore, done at Necatibey Education Faculty, Balıkesir
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bölümü.
Karadağ, Metin
Anahtar kelimeler: Folklor
Türk Dili ve Edebiyatı
Halk edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türk Dili
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karadağ, M. (1988). "U.Ü. Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesinde yapılan folklorla ilgili öğrenci bitirme tezleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),81-87.
Özet: Fakültelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili öğrenci bitirme tezleri önemli araştırma materyalleri olmalarına rağmen, saha ile ilgili uzmanlar, bunlardan yeteri hadar yararlanamamaktadırlar. Sözlü kaynaklardan derlenmiş ve kullanılmaya hazır bir biçime getirilmiş olan bu çalışmalar, araştırmacılara sistemli bir biçimde duyu­rulamamaktadır. Bu çalışmamızda, Balıkesir Necatibey Egitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bölümü'ndeki öğrenci tezlerinden, folklorla ilgili olanları, araştırmacıların bilgilerine sunmayı amaçladık.
In relation to folklore research, graduation theses completed in the fields of Turkish language and literature could prouide a valuable research material which is not being used frequently and effectiuely by the scholars of the field. This is mainly because this particular source is not readly excessible to the researchers; and the content in fact the availibity of this material and the content of it has not been made known to the researches and systematic way in this paper, some of the graduation the theses the student of Necatibey Education Faculty, Balıkesir, hava been compiled, summarized and presented to the researchers for their use in scientilic studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16991
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1988 Cilt 3 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_2_10.pdf1.37 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons