Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16985
Başlık: Orta dereceli okul öğretmenlerinin Xl. milli eğitim şurasında belirtilen ölçütler çerçevesinde davranışlarının değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation or the secondary school teachers' behaviors In terms or the criterion suggested by the eleventh council or national education
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Battal, Nevzat
Anahtar kelimeler: Orta dereceli okul öğretmenleri
Milli eğitim şurası
Davranış
Eğitim
Hizmet içi
In-service
Behaviour
Education
National Education Council
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Battal, N. (1990). ''Orta dereceli okul öğretmenlerinin Xl. milli eğitim şurasında belirtilen ölçütler çerçevesinde davranışlarının değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 145-151.
Özet: Bu araştırma ile, On birinci Milli Eğitim Şurası'nın "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitimi" kısmında ortaya konulan işin gerektirdiği niteliklere göre öğretmenlerin sahip olduğu nitelikler, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin görüşlerine dayalı olarak saptanmıştır. Yapılacak olan hizmet-öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile öncelikle hangi davranışların geliştirilmesi gerektiği konusunda önerilere yer verilmiştir.
In this study, the qualities of the secondary school teachers, which were determined in the section of the "Secondary Teachers Training" of the Eleventh Council of National Education as necessary qualities of the job, were investigated according to the supervisors' opinions of Ministry of Education. In addition, suggestions were given for pre-service and in-service educational activities and the behaviors which should be developed primary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16985
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1990 Cilt 5 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_2_20.pdf1.46 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons