Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16984
Başlık: Bitirme çalışmalarının öğrencilerin bilimsel araştırma yapma alışkanlığı kazanma davranışlarına etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of the graduation thesis to get used to gain scientific researdı behaviors of the students
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Battal, Nevzat
Anahtar kelimeler: Bitirme çalışması
Öğrencilerin bilimsel araştırma yapması
Alışkanlık
Davranış etkisi
Araştırma
Finishing work
Scientific research by students
Habit
Behavior effect
Research
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Battal, N. (1990). ''Bitirme çalışmalarının öğrencilerin bilimsel araştırma yapma alışkanlığı kazanma davranışlarına etkisi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 137-144.
Özet: Bu araştırmada, Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde 1987-1988 öğretim yılında yapılan 278 bitirme çalışması, bilimsel araştırmaların çatısını oluşturan temel bölümler ve şekil açısından incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bitirme çalışmaların daha nitelikli hazırlayabilmeleri ve bağımsız çalışma alışkanlığı kazanabilmeleri için "araştırma eğitimi"nin önemi üzerinde durulmuş, bu konuda alınması gereken önlemlere yer verilmiştir.
In this study, 278 graduation thesis, which were completed by the students of Uludağ University !Necatibey Education Faculty in 1987-1988 teaching year, examined in terms of the fundamental divisions and form of the scientific research framework. In addition, the importance of taking research education by the students to get used to prepare more qualificative graduation thesis and to work autonomously pointed out and suggestions were given for the dispositions on the subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16984
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1990 Cilt 5 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_2_19.pdf1.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons