Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16984
Title: Bitirme çalışmalarının öğrencilerin bilimsel araştırma yapma alışkanlığı kazanma davranışlarına etkisi
Other Titles: Effect of the graduation thesis to get used to gain scientific researdı behaviors of the students
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Battal, Nevzat
Keywords: Bitirme çalışması
Öğrencilerin bilimsel araştırma yapması
Alışkanlık
Davranış etkisi
Araştırma
Finishing work
Scientific research by students
Habit
Behavior effect
Research
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Battal, N. (1990). ''Bitirme çalışmalarının öğrencilerin bilimsel araştırma yapma alışkanlığı kazanma davranışlarına etkisi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 137-144.
Abstract: Bu araştırmada, Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde 1987-1988 öğretim yılında yapılan 278 bitirme çalışması, bilimsel araştırmaların çatısını oluşturan temel bölümler ve şekil açısından incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bitirme çalışmaların daha nitelikli hazırlayabilmeleri ve bağımsız çalışma alışkanlığı kazanabilmeleri için "araştırma eğitimi"nin önemi üzerinde durulmuş, bu konuda alınması gereken önlemlere yer verilmiştir.
In this study, 278 graduation thesis, which were completed by the students of Uludağ University !Necatibey Education Faculty in 1987-1988 teaching year, examined in terms of the fundamental divisions and form of the scientific research framework. In addition, the importance of taking research education by the students to get used to prepare more qualificative graduation thesis and to work autonomously pointed out and suggestions were given for the dispositions on the subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16984
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_19.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons