Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16983
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-04T07:20:29Z-
dc.date.available2021-03-04T07:20:29Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationBattal, N. (1990). ''Aday (stajyer) öğretmenlerin hizmet-içi eğitimi ''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 127-135.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16983-
dc.description.abstractBu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Yönetmelik" incelenerek, aday öğretmenlerin yetiştirilmesi işleminin nasıl ele alındığı ortaya konulmuş ve bu yönetmeliğin işlerliği tartışılmıştır. Ayrıca, "Milli Eğitim Bakanlığınca; öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler doğrultusunda hedefler belirlenmiş, bu hedefler davranışa dönüştürülmüş, eğitim ve sınama durumu yaklaşımına göre programlar ayrı ayrı hazırlanıp, kılavuz kaynak kitaplar oluşturulmuş olsaydı, böyle çalışmaların aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde ne gibi katkıların olacaktı?" sorusu tartışılarak yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, "Regulations to the Training of Employee Candidates" which was prepared by the Ministry of Education examined; how to deal with the procedures of teachers' candidates training showed; and operation of regulations argued. In addition, if the studies are hold to prepare curriculum guides in temıs of the objectives, which are determined by the Ministry of Education, which the teachers have to have behavioral objectives, learning experiences and evaluation forms; what kind of benefits bring such studies to the teachers' candidates training. argued and commented.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdaytr_TR
dc.subjectStajertr_TR
dc.subjectÖğretmen eğitimitr_TR
dc.subjectHizmet içi eğitimtr_TR
dc.subjectCandidateen_US
dc.subjectTeacher trainingen_US
dc.subjectInternen_US
dc.subjectIn-service trainingen_US
dc.titleAday (stajyer) öğretmenlerin hizmet-içi eğitimitr_TR
dc.title.alternativeIn service training of the teacher candidatesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage127tr_TR
dc.identifier.endpage135tr_TR
dc.identifier.volume5tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorBattal, Nevzat-
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_18.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons