Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16983
Title: Aday (stajyer) öğretmenlerin hizmet-içi eğitimi
Other Titles: In service training of the teacher candidates
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Battal, Nevzat
Keywords: Aday
Stajer
Öğretmen eğitimi
Hizmet içi eğitim
Candidate
Teacher training
Intern
In-service training
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Battal, N. (1990). ''Aday (stajyer) öğretmenlerin hizmet-içi eğitimi ''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 127-135.
Abstract: Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Yönetmelik" incelenerek, aday öğretmenlerin yetiştirilmesi işleminin nasıl ele alındığı ortaya konulmuş ve bu yönetmeliğin işlerliği tartışılmıştır. Ayrıca, "Milli Eğitim Bakanlığınca; öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler doğrultusunda hedefler belirlenmiş, bu hedefler davranışa dönüştürülmüş, eğitim ve sınama durumu yaklaşımına göre programlar ayrı ayrı hazırlanıp, kılavuz kaynak kitaplar oluşturulmuş olsaydı, böyle çalışmaların aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde ne gibi katkıların olacaktı?" sorusu tartışılarak yorumlanmıştır.
In this study, "Regulations to the Training of Employee Candidates" which was prepared by the Ministry of Education examined; how to deal with the procedures of teachers' candidates training showed; and operation of regulations argued. In addition, if the studies are hold to prepare curriculum guides in temıs of the objectives, which are determined by the Ministry of Education, which the teachers have to have behavioral objectives, learning experiences and evaluation forms; what kind of benefits bring such studies to the teachers' candidates training. argued and commented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16983
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_18.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons