Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16981
Title: XV.-XVI. yüzyıllarda Osmanlı tarihçiliği
Other Titles: History-writing in Ottomans during XV-XVI. centuries
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Akgün, Ahmet
Keywords: Osmanlı tarihçiliği
Eser
Manzum
Sade dil
Ottoman historiography
Work
Plain language
In verse
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, A. (1990). ''XV.-XVI. yüzyıllarda Osmanlı tarihçiliği''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 109-113.
Abstract: İlk Osmanlı tarihçileri eserlerini manzum olarak yazmışlardır. Daha sonra nesir şeklinde yazılan Osmanlı Tarihlerinde başlangıçta sade bir dil kullanılmasına rağmen XVI. yüzyılda İran tarihçiliğinden etkilenerek süslemeye gidilmiştir. İncelememizde Osmanlılarda tarih yazıcılığının başlaması ile XV. ve XVI. yüzyıllarda gösterdiği gelişmeler merhaleler halinde ve ana hatlarıyla anlatılmak istenmiştir.
Early Ottoman historians have written their writings as a poem. Though, afterwards, the writings have been changed in to prose-style and they have been polished as a result of Iranian historians of the sixteenth century. Thus, in this article, the development of history-writing in Ottomans has been being in rusticated from the beginning and especially focusing on fifteenth and sixteenth centuries' studyings with in a componsion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16981
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_16.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons