Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16979
Title: Dilbilimi metodu ve folklor araştırmalara
Other Titles: Linguistic methods and folklore research
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Karadağ, Metin
Keywords: Dil bilimi
Metod
Foklor
Lingüistik
Model bilim
Linguistics
Method
Folklore
Linguistic
Model science
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadağ, M. (1990). ''Dilbilimi metodu ve folklor araştırmalara''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 93-99.
Abstract: Yapısal ve biçimsel araştırma metotlarına dayalı linguistik artırımları diğer bilimler için "model bilim" olma özelliğine sahiptir. Folklor, linguistik sahasından metodoloji uygulamasına geçişin önemli bir olgusudur. Bu çalışmada sunulan ve yeni uygulamaların ortaya koyduğu bu metodoloji, tamamıyla folklorun içine nüfuz etmeye başlamış, sonunda da yeni gelişmelere yol açmıştır.
The appearance of structural and fomıal research methods, linguistics has become a "model science" for the other humanities. Among them folklor was one of the first witness a complete change in research orientation as a result of the transfer of methodology from the field of linguistics. The methodology that we have presented has already started penetrating in the realm of folklore, the laıter being itself open, of Iate, new developments.
Description: Bu makalenin hazırlanmasında, Dr. Ecaterina Mihdila'nın, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi'ne gönderdiği "Linguistic Methods in Folklore Research" adlı bildirisinden yararlanılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16979
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_14.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons