Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16977
Title: Divan şiirinde sevgiliye mahsus estetik motifler
Other Titles: Esthetical elements in divan poetry wblch belogs to the sweetheart
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Bayraktutan, Lütfi
Keywords: Divan şiiri
Sevgiliye mahsus
Estetik
Motif
Divan poetry
Valentine
Aesthetic
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktutan, L. (1990). ''Divan şiirinde sevgiliye mahsus estetik motifler''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 85-92.
Abstract: Divan ekolü, insana nüfuz etme sanatının diğer bir ifadesidir. Duygu, düşünce, hayal ve estetik örgü bakımından enteresan bir yapı arz eden bu ekool; Türk kültür ve edebiyat tarihinde çok müstesna bir yer işgal eder. Sevgili ise bu ekolde köşetaşı durumundadır. Aşık-sevgili çizgisinde bir "aşk" olayı vardır ki, alemin çekirdeğini teşkil eder. Biz bu yazımızda "sevgili" olarak yaftalanan "canların cananı" vasf etmeye çalıştık.
The way of Divan is another expression· of the art of impressing people. This way, which offers an interesting structure from the point of view of sentiment, thought, imagination and esthetics, constitutes an extraordinary place in the history of Turkish culture and literature. The sweetheart is the keystone in this way. On the path of the lover and sweetheart, there is a love phenomenon, which constitutes the basis of the universe. In this article, we tried to explain the basis of everything which is cal/ed the sweetheart.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16977
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_13.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons