Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16976
Başlık: Ziya Paşa'nın terkib-i bendi
Diğer Başlıklar: Ziya Paşa's terkib-i bend
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Ak, Coşkun
Anahtar kelimeler: Ziya Paşa
Terkib-I bendi
Tanzimat edebiyatı
Bagdat Ruhi
Mana yeniliği
Tanzimat literature
Baghdad Ruhi
Mana innovation
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ak, C. (1990). ''Ziya Paşa'nın terkib-i bendi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 77-84.
Özet: Birinci donem Tanzimat Edebiyatımızın güçlü temsilcisi Ziya Paşa'nın bu eseri, yine edebiyatımızın güçlü şairlerinden Bağdatlı Ruhi'nin Terkib-i Bendine nazire olarak yazılmıştır. Şekil ekşiliğine rağmen, ruh ve mana yeniliği ·ile, yepyeni fikirleriyle sahibine haklı bir ün sağlayan eser yıllar boyu sevilip, okunmuştur.
This work of literature by Ziya Paşa who is the capable representative of the first period of our literature of Tanzimat was written as an imitation of the poem "Terkib-i Bend" of Ruhi a native of Bağhdad, who is also one of the powerful poets of our literature. Although it was old in form, the work, which made the outhor gain a just fame with its richness in spirit and meaning, and with its quite new ideas, has been loved and read for years.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16976
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1990 Cilt 5 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_2_12.pdf1.66 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons