Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16969
Başlık: e Sistemleri
Diğer Başlıklar: The e-Systems
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Akyüz, İbrahim
Anahtar kelimeler: e Sistem
Tensör analiz
Kontravaryant
Kovaryant
Delta
e System
Tensor analysis
Contravariant
Covariant
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akyüz, İ. (1990). ''e Sistem''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 23-27.
Özet: Bu çalışmada Tensör Analiz de karşılaşılan kontravaryant ve kovaryant e sistemleri n boyutlu uzayda incelendi. Önce tanımlar verilerek e sistemleri yardımıyla kronecker deltanın tanımı yapıldı. Kronecker deltanın özelliğinden yararlanarak e; 1 ... N i 1 ···N çarpımının terim sayısı formülIeştirildi ve determinantlara uygulanışı gösterildi. Bu uygulamadan faydalanarak, e' 1 ···'N sembolünün + 1 ağırlığında, ''···'N sembolünün -1 ağırlığında relatif tensörler oldukları, permütasyonların özelliklerinden yararlanarak farklı iki yol izlenerek verildi.
In this study, contravariant and covariant e-systems which are met in tensor analysis are investigated in then dimensional space. Firstly, kronecker delta is defined by the help of e-systems which are found out by previous definitions. The number of tems appearing in the sum of e;1···N· e'1···'N multiplication is formülated by taking into consideration the characteristics of kronecker delta. Later on, it is shown the applications of it to the determinants. lt is known that the permutations symbols e i · · ·1 N and e i .. . N are relative tensors of weights + 1 and -1, respective/y-: · It has been given to be the same tensors following, different ways by use particularly of permutations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16969
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1990 Cilt 5 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_2_5.pdf666.85 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons